Foto: Act Sustainable.

Act Sustainable-veckan avslutas med studenter från COP26

Göteborgs universitets- och Chalmers Tekniska högskolas hållbarhetsvecka, Act Sustainable, har pågått hela veckan och idag avslutas eventet med ett avslutningsmingel. Under veckan har flertalet föreläsningar och seminarier tagit upp ämnen som bland annat konsumtion och produktion, konflikter i bostadsmarknaden, konsekvenser av pandemin, och fake news.

Act Sustainable är Göteborgs universitets och Chalmers Tekniska högskolas gemensamma hållbarhetsvecka för lärosätenas studenter, lärare, forskare och annan personal. År 2005 hölls den första hållbarhetsveckan som en satsning av GU för att öka studenters och lärares kunskap för hållbar utveckling. Varje år tas ämnen inom hållbar utveckling upp på ett tvärvetenskapligt sätt. Veckan arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Varje dag har ett lunchseminarium ägt rum som arrangerats av studenternas hållbarhetsföreningar.
– Numera är ambitionen att veckan ska föra universiteten närmare varandra i multidisciplinära perspektiv på hållbar utveckling genom inspiration och kunskap. Studenterna är och har alltid varit veckans viktigaste del, säger Hugo Gustafsson, kommunikatör vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Under veckan har man bland annat kunnat delta i ett seminarium av Handels Students for Sustainability, “Leave No One Behind”, som är en del av Agenda 2030. Här diskuterades det om pandemins effekt på de socialt sårbara i samhället, och hur samhället ska arbeta för att denna grupp ska kunna integreras tillbaka till samhället efter pandemin.
– Vi är allra stoltast över alla studentsessioner som arrangeras av hållbarhetsföreningarna på universiteten, säger Hugo Gustafsson.

Temat för i år är factivism, en global kampanj från Global Goals som vill uppmana aktivister att driva sina frågor med korrekt fakta.
– Temat valdes eftersom det i det offentliga samtalet mer och mer handla om vad som faktiskt är sant. Det har länge varit diskussioner huruvida klimatförändringarna faktiskt är verkliga eller inte och i och med pandemin har mycket desinformation om vaccin, virus och strategier stått högt på dagordningen. Vi anser att det är viktigt att akademin värnar om en kunskapsdriven debatt, säger Hugo Gustafsson.

Andra föreläsningar och seminarier har även tagit upp bostadsmarknaden och hur dess uppgraderingar av bostäder och hyreshöjningar för en minskad miljöpåverkan kan utesluta vissa grupper i samhället. Flertalet av sessionerna har också behandlat ämnet om korrekt fakta och hur man urskiljer vad som är rätt och fel.

Idag äger de sista sessionerna rum och ett avslutningsmingel kommer hållas i Stora Salen i Studenternas hus.
– Under avslutningsminglet kommer studenter från Göteborg som var på plats under COP26 att vara med på scen, något vi ser mycket fram emot, säger Hugo Gustafsson.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.