Foto: Violetta Kovacka.

Handelshögskolans nya studieplatser återbrukar material för minskad miljöpåverkan

Studieplatserna i korridorerna vid Handelshögskolan byggdes om under sommaren detta året för att på ett bättre sätt möta studenternas behov. Det har resulterat i fler studieplatser, bättre komfort och ett återbruk av material för att bland annat minska universitetets miljöpåverkan.

Ansvaret för den nya utformningen av Handelshögskolans studieplatser är arkitekten Katja Hillström och hennes kollegor vid AIX Arkitekter AB.
– Studieplatserna i Handelshögskolans korridorer är populära både för studier och umgänge, men de gamla platserna byggdes i en annan era och svarade inte upp mot de behov studenterna har idag, säger Katja Hillström i en artikel på GU:s hemsida.

I arbetet har Katja och hennes kollegor arbetat med de teman som redan finns i byggnaden. Byggnaden invigdes 1995 och ritades upp av Erseus, Frenning och Sjögren Arkitekter AB. Handelshögskolans byggnad vann sedan Kasper Salin-priset samma år. Några av de teman som den nya utformningen inspirerats av är bland annat geometriska former.
– Vi ville också behålla den befintliga färgskalan och kompletterade med färger och material som skapar en fin helhet, säger Katja Hillström i artikeln.

Studieplatserna i korridorerna har vridits 90 grader jämfört med hur det såg ut tidigare, vilket skapat mer platser och dagsljuset faller in på borden. Stolarnas sitsar och ryggar har stoppats för en ökad komfort och borden har blivit större för att erbjuda studenterna ett bättre utrymme för till exempel grupparbeten. Vid platserna har det även integrerats eluttag, klädkrokar och skrivtavlor.

Handelshögskolan värnar om hållbarhet och de nya studieplatserna speglar det. Det är inte lätt att återbruka material, men i det här projektet fanns det en möjlighet som valdes att ta vara på. Bland annat har ryggstöden på de gamla studieplatserna återbrukats, vilket ger en minskad påverkan på miljön samt att lite av den ursprungliga arkitektens gestaltning återfinns.
– Ryggstöden monterades varsamt ner och skickades till ett snickeri i Floda utanför Göteborg. De sågades till för att passa in i den nya utformningen, slipades och oljades, säger Ingemar Moen, projektledare på Göteborgs universitet för bygget av Handelshögskolans nya hus och för de ombyggnationer som sker i de befintliga lokalerna, i GU:s artikel.

Antalet studieplatser har ökat från 100 till 136, men trots ombyggnationen är det brist på studieplatser i byggnaden. Studenterna verkar dock nöjda med den nya utformningen.
– Jag gillar estetiken, den är ett snäpp bättre än förut. De nya studieplatserna är inspirerande och bjuder verkligen in till grupparbete, säger Eliaz som läser Juristprogrammet, i artikeln.

Ett ytterligare projekt som pågår är byggnationen av Handelshögskolans nya hus. Bland de projekt som eventuellt blir aktuella inom några år, finns också där åtgärder som ska bidra till en ökning av kvalitet i både lärande- och studiesituationer, samt kontorsmiljöer och även i eventsammanhang. Målet är att kvarterets använda lokaler ska vara attraktiva, funktionella och effektiva där studenter likt som anställda ska trivas.
– Förändringar som vi gör nu blir också ett test inför arbetet med att inreda Handelshögskolans nya hus, som ska stå klart 2025. Vi kan redan se att studieplatserna fallit väl ut och nu skissar vi på att utforma studiemiljöerna på ett snarlikt sätt i det nya huset, säger Ingemar Moen i artikeln.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.