Morgan Palmqvist, överbibliotekarie, Göteborgs universitet. Foto: Violetta Kovacka.

“Unesco litteraturstad kan ge anledning till fördjupat samspel mellan utbildningen och universitetsbiblioteket”

Igår tillkännagavs utnämningen av Göteborgs stad till Litteraturstad i det internationella nätverket för kreativa städer av Unesco. Det är Sveriges första stad att bli utsedd till Unesco City of Literature. Göteborgs stad har tillsammans med bland annat Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet legat bakom ansökan. Även Göteborgs universitetsbibliotek har bidragit i arbetet med ansökan för att förtydliga Göteborgs universitets betydelse för omvärlden.

I juni detta år skickade Göteborgs stad in en ansökan till Unesco efter det tagits beslut om det i kommunstyrelsen. Detta gjordes i nära samverkan med två av de andra huvudaktörerna, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet samt Bokmässan, Författarcentrum Väst och Litteraturhuset.

Göteborgs universitetsbibliotek bidrog också i arbetet med ansökan till Unesco.
– Vi har funnits med i arbetet med ansökan och bidragit. Göteborgs universitetsbibliotek är som ett av de allra största vetenskapliga biblioteken redan i dagsläget en central resurs inte bara för studenter, lärare och forskare - från GU och andra lärosäten även utomlands - utan fyller en viktig funktion genom att skapa tillgång av de stora samlingarna för hela samhället. Utnämningen i sig ändrar inte detta men det förtydligar GU:s betydelse för omvärlden också genom sitt förnämliga universitetsbibliotek, säger Morgan Palmqvist, överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Göteborgs universitetsbibliotek arbetar för demokratisering och yttrandefrihet genom sitt dagliga arbete, men även genom den digitaliseringsverksamhet de bedriver.
– Den tillgängliggör våra tryckta samlingar digitalt och på så sätt för många fler än de som har möjlighet att besöka oss på plats. Med de befintliga ekonomiska resurserna är detta en mycket lång historia, men tillsammans med Kungliga Biblioteket och några av de andra största universitetsbiblioteket har vi etablerat ett projekt för att samordna oss ännu bättre och försöka få externa pengar för att snabba upp arbetet., säger Morgan Palmqvist.

Han fortsätter:
– Jag vill också lyfta fram UB:s roll för lärarutbildningen vid universitetet. Där finns ju för många inriktningar där främjandet av läsningen gör utmärkelsen extra intressant, och där är UB en part som redan fyller en viktig funktion, men där utnämnandet till Unesco litteraturstad kan ge anledning till fördjupat samspel mellan utbildningen och UB, säger Morgan Palmqvist.

Från och med första januari 2022 börjar den formella samverkan mellan de tre huvudaktörerna, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet för att ansvara det åtagande som kommer med utnämningen. Detta kommer kulturnämnden i staden får i uppdrag att samordna arbetet.

Göteborgs universitetsbibliotek är inte den mest drivande aktören i utnämningen till att Göteborgs stad utnämnts till litteraturstad, men är en viktig del i Göteborgs universitets verksamhet för att kunna försörja den akademiska verksamheten och dess framtid.
– Jag ser framför mig att UB tillsammans med bland annat Litteraturbanken och Språkbanken kommer att på ett omistligt sätt komplettera den forsknings- och undervisningsverksamhet som annars är kärnan i vad universitetet bidrar med som helhet i Göteborg som litteraturstad. I hela det sätt UB förvärvar, tar om hand och tillgängliggör våra samlingar och det unika kulturarv vi äger ligger vårt viktigaste och långsiktiga bidrag, säger Morgan Palmqvist.

Vartannat år utser Unesco nya kreativa städer. I år utseddes Göteborgs stad, Vilnius i Litauen och Jakarta i Indonesien till litteraturstäder. Städerna arbetar tillsammans för att stärka litteraturen som kreativ näring och konstnärligt uttryck. Städerna har också ett rikt idé- och kunskapsutbyte inom bland annat sina sätt att arbeta med litteratur för social hållbarhet. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.