Foto: Creative commons/CC00.

Anmälningar om fusk till disciplinnämnden fortsätter öka

Antalet anmälningar till disciplinnämnden fortsätter att öka och når nya rekordnoteringar. I våras rapporterade Spionen om att det vid tillfället till disciplinnämnden inkommit högst antal noterade anmälningar om fusk. Främsta orsaken var omställningen till distansundervisning. Antalet anmälningar ökade med fler än dubbelt så många ärenden mellan 2019 och 2020. Anmälningar har fortsatt att öka och handläggningen av ärenden tar längre och längre tid.

Distansundervisningen har visat sig ha varit en påtaglig omställning för Göteborgs universitets studenter. Tiden innan pandemin och lärosätets övergång till distansundervisning, visar tydligt på betydligt färre anmälningar om fusk till disciplinnämnden jämfört med efter pandemin. Under 2019 inkom totalt 103 anmälningar till nämnden och under 2020 hade antalet ökat till mer än dubbelt så många till sammanlagt 250 anmälningar. Hittills i år har totalt 293 anmälningar kommit in.

Samtidigt som antalet anmälningar blir fler, ökar väntetiderna för studenterna vars ärenden ska handläggas. 
– Vid sammanträdena under oktober månad har disciplinnämnden främst behandlat ärenden som anmälts till rektor i januari eller februari 2021, säger Kristoffer Johansson, handläggare vid sektionen för förvaltningsjuridik.

I en artikel som Spionen publicerade i våras intervjuades prorektor Mattias Goksör angående orsaken till ökningen av anmälningar. Han sade att omställningen till nya sätt att examinera i hemmiljö gjorde det svårare att förhindra studenter att olovligen samarbeta med varandra under en tentamen.

Den stora majoriteten av de anmälningar som kommit in till rektor från och med 2020 visar på att orsakstrenden håller i sig. Primärt rör det sig om ärenden som avhandlar otillåtet samarbete mellan studenter eller plagiering.

Anmälningsprocessen ser ut som så att det är institutionerna vid Göteborgs universitet som själva gör en anmälan och sedan skickar in den till rektorn.
– Sett till fördelningen mellan fakulteterna, står hittills under 2021 institutionerna vid Sahlgrenska akademin för den största andelen anmälningar, följt av Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten, säger Kristoffer Johansson.

Anmälningarna som kom in under hela 2020 avsågs av 64 procent kvinnor och 36 procent män. Alla ärenden som kommer in till rektorn blir behandlade och utreds. Under 2021 har de ärenden som avgjorts av disciplinnämnden fått beslut om disciplinär åtgärd, vilket avser antingen en varning eller avstängning, i ungefär 66 procent av fallen.

 

Spionen fortsätter under veckan att rapportera om anmälningarna. Om du som student varit med om att bli anmäld och vill dela med dig av din upplevelse – kontakta gärna oss på redaktionen med ett mejl till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.