Foto: Pexels/CC00.

Färre antas till internationella kurser och program vårterminen 2022

Enligt Universitets- och högskolerådet, UHRs, rapport har färre studenter antagits till internationella utbildningar inför våren 2022. UHR presenterar statistik för varje lärosäte men vid Göteborgs universitet jämförs istället höstterminens antagningar, då inga internationella kurser eller program startar under vårterminen. Sammanlagt ser man en minskning om drygt 17 procent.

Totalt har 1141 sökande antagits av tio universitet och högskolor inför nästa termin till de internationella programmen och kurserna, vilket är en minskning på 242 personer och motsvara alltså närmare 17 procent. Även antalet behöriga sökande har minskat med nästan tio procent.

Vid Linnéuniversitetet har antalet behöriga sökande minskat med strax över 200 personer, jämfört med antalet sökande inför vårterminen 2021. Såväl här som vid Lunds universitet har antalet antagna minskat. 

Fyra lärosäten antar dock fler sökande till vårterminen 2022 jämfört med vårterminen 2021 till internationella kurser och program på grundnivå. Bland annat har Linköpings universitet ökat sina antagningar med 25 procent. Högskolan Kristianstad har fått en ökning på tio procent och Stockholms universitet antagningar har ökat med två procent.

Göteborgs universitet erbjuder inte internationella kurser och program under vårterminerna. Jämfört med hösten 2020 och hösten 2021 gällande just internationella masterprogram så var det fler som sökte inför höstterminen 2021 men färre som blev antagna. År 2020 sökte totalt 13 009 personer till GU:s olika internationella masterprogram och totalt 1923 personer blev antagna. Inför höstterminen 2021 sökte totalt 13642 personer och 1906 blev antagna.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.