Foto: Pexels/CC00.

Fortsatt många som vill studera vid GU i vår trots minskat söktryck

Förra fredagen, vid midnatt, stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar. Nu visar siffrorna att cirka 243 000 personer anmält sig till program och kurser vilket är en minskning med 5,7% jämfört med toppnotering för vårterminen 2021. Trots en minskning är söktrycket på GU fortsatt högt.

Totalt har 242 764 personer sökt program och kurser våren 2022 jämfört med 257 336 personer våren 2021. Det är en minskning med 14 572 personer.
– Intresset för att söka högskoleutbildning är fortfarande på en hög nivå jämfört med före pandemin. Men vi ser nu en avmattning jämfört med 2020 och 2021, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, UHR, i en kommentar på myndighetens hemsida. 

Göteborgs universitet har totalt 39 348 sökande till vårens kurser och program. Av de sökande, valde 20 559 sökande GU som sitt förstahandsval.
– Antalet sökande till vårens utbildningar är fortfarande många, bara 121 färre än förra året. Jag tror att det beror på ett fortsatt osäkert konjunkturläge efter pandemin, samt att Göteborgs universitet är ett populärt och attraktivt lärosäte att söka till, säger Anders Bohm, sektionschef på Sektionen för antagning, i en intervju på universitetets hemsida.

Vårterminens fem mest sökta utbildningar på Göteborgs universitet är läkarprogrammet, psykologprogrammet, socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och tandläkarprogrammet. Den 9 december kommer ett första antagningsbeskeden.

 

Fem utbildningar toppar listan över flest sökande i förstahand vårterminen 2022
Universitet/hög­skola


AnmälningsalternativFörstahandssökande VT 2022

Karolinska institutet

KI-42002 – Läkarprogrammet

1 529

Stockholms universitet

SU-29735 – Juristprogrammet

1 483

Lunds universitet

LU-81300 – Juristprogrammet

1 313

Stockholms universitet

SU-36670  – Psykologprogrammet

1 009

Umeå universitet

UMU-P1219 – Socionomprogrammet

975


Källa: UHR.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.