Linn Svärd, ordförande SFS. Foto: Maria Cruseman.

Vi som provsitter stolar för studenternas bästa

Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS, riktar ett tack till studerandeskyddsombuden inför kommande skyddsombudens dag, som infaller nästa onsdag. Hon hoppas även att regeringen ska göra ett bättre jobb för att stötta arbetsmiljöarbetet.

Ett av mina första uppdrag inom studentkåren var som studerandeskyddsombud. Det är en erfarenhet jag alltid kommer bära med mig - allt från att ha provsuttit nya stolar och kvalitetskontrollerat vilka hjul det ska vara på stolen till att bidra i arbetet med att ta fram enkätfrågor för att följa upp den psykosociala studiemiljön. 

Studerandeskyddsombuden arbetar i det tysta för att alla studenter ska ha det så bra som möjligt. Inför skyddsombudens dag, tycker jag det är dags att uppmärksamma det viktiga arbetet som ofta annars går obemärkt förbi. 

Studerandeskyddsombuden, eller SSO som det förkortas, arbetar för att ingen student ska må dåligt eller bli sjuk på grund av sin utbildning. De företräder studenter i frågor som rör den fysiska och psykosociala studiemiljön. Det kan handla om bristande stöd för studenter med särskilda behov, rena trakasserier, eller bara en trasig stol. SSO har tystnadsplikt, och har som uppgift att företräda dig som student.

Inom Sveriges förenade studentkårer, organisationen som jag är ordförande för, märker vi det viktiga arbetet som studerandeskyddsombuden utför och försöker stödja det så gott vi kan. Ett exempel är nätverket för studerandeskyddsombud som vi har startat. Det är en mötesplats för att diskutera aktuella frågor, identifiera gemensamma mål, och att koordinera insatser för en bättre studiemiljö. Jag är mycket stolt över detta och det engagemang som finns och hade gärna sett att regering och lärosäte mötte upp. 

Tyvärr har arbetet med studenters arbetsmiljö på det nationella planet varit eftersatt. Studenter omfattas exempelvis inte av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (de så kallade OSA-föreskrifterna). Det innebär att förväntningarna inte är helt tydliga om vad lärosätena förväntas göra i sitt arbetsmiljöarbete. 

Det finns svårigheter för både undervisande personal och studenterna att veta hur en kan engagera sig i arbetet med studenternas arbetsmiljö. Ett tydligt tecken på det är att det finns betydligt färre studerandeskyddsombud än andelen skyddsombud bland de anställda.

SFS har dessutom länge påpekat vikten av att Arbetsmiljöverket förtydligar sitt ansvar kring studenternas arbetsmiljö. Bland annat i vår rapport “Arbetsmiljöarbetet inom högre utbildning” från 2019, riktar vi kritik mot att de inte utför något arbete som är riktat mot studenter. Landets 400 000 studenter är en av de största grupperna som omfattas av arbetsmiljölagen och bör således finnas med i Arbetsmiljöverkets prioriteringar.

Studenter är överrepresenterade i statistiken när det kommer till psykisk ohälsa. Jag är övertygad om att det finns en koppling till det bristande arbetsmiljöarbetet. Om jag ska se det ur regeringens perspektiv leder skenande psykisk ohälsa till en mindre produktiv arbetsstyrka efter examen, en stor samhällskostnad. 

När politiker, lärosäten och andra myndigheter inte tar tillräckligt ansvar, fyller studerandeskyddsombuden en ovärderlig roll. Så återigen: tack till alla studerandeskyddsombud för det viktiga arbete ni utför. Jag hoppas att regeringen ger mer stöd till det arbetet framöver. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.