Foto: Pexels/CC00.

Studiemedlen höjs för 2022

Nästa år höjs studiemedlen till följd av ett högre prisbasbelopp. Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 48 300 kronor till 2022, vilket är en ökning med 700 kronor jämfört med nuvarande belopp.

Prisbasbeloppet används vid bland annat beräkning av föräldrapenning, garantipension, sjukersättning och studiemedelsbelopp. Regeringen bestämmer varje år vad prisbasbeloppet ska ligga på, i och med hur det hänger samman med det allmänna prisläget.

Till 2022 kommer beloppet på studiemedlen för studenter som läser på heltid höjas med 160 kronor. Alltså kommer den som studerar få en utbetalning på 11 088 kronor för fyra veckors heltidsstudier, jämfört med dagens belopp som ligger på 10 928 kronor.

Söker man även ett tilläggslån för fyra veckors heltidsstudier kommer man få en utbetalning på 4788 kronor. En student som läser utomlands kan även söka ett merkostnadslån för utlandsstudier och landar då på 603 kronor för heltidsstudier per vecka.

Från 2022 kommer även åldersgränsen för studiemedel öka från 56 år till 60 år. Det nya lånet kommer införas för alla som tar lån från och med 2022. Åldersgränsen för de som söker studiestartsstöd höjs också från 56 till 60 år.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.