För politiska för universitetet

Inne eller ute? Marcus Johansson från Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening och Ida Nylén från Liberala studenter är upprörda över att de stängs ute från universitetets lokaler.
Inne eller ute? Marcus Johansson från Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening och Ida Nylén från Liberala studenter är upprörda över att de stängs ute från universitetets lokaler. De efterlyser också mer konsekventa regler om vad som egentligen gäller. På Handels får de inte ens sätta upp en affisch, på Kafé Haga går det bra med bokbord. I alla fall ibland.

Oklara regler stänger ute politiska studentorganisationer

Anders Borg föreläste på Handels, men Leif Pagrotsky fick inte tala på Pedagogen. Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening hade bokbord på Kafé Haga, men Liberala studenter tror att det är förbjudet. Valet närmar sig och den politiska temperaturen stiger. Det gör också förvirringen. När är det egentligen okej att prata politik på GU?

– Det verkar vara olika regler för olika partier och vid olika institutioner, säger Ida Nylén och suckar. Hon är vice ordförande för Liberala studenter, LS, i Göteborg och läser på förvaltningsprogrammet. I samma klass går Marcus Johansson, ordförande för Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening, GSHF.

Båda vill använda universitetets lokaler för att diskutera politik och sprida sina åsikter. Men de får sällan tillträde till lokalerna.
– Jag tycker att det är åt helvete, och ett demokratiskt problem, säger Marcus Johansson.

Precis som Ida Nylén är han dessutom frustrerad över bristen på konsekvens. Ibland bestämmer kårerna om de får låna lokaler, ibland en lokal­ansvarig och andra gånger ledningen. Svårast är det på Handels och Pedagogen.
– Där är det helt omöjligt. På Handels får vi inte ens sätta upp en lapp om att vi har möte, säger Marcus Johansson.

Nolltolerans på Handels

Formellt bestämmer universitetet över klassrum och korridorer. Men på flera ställen, till exempel kring Sprängkullsgatan, kan också kårerna förmedla lokaler och ta beslut om vad som får sitta på anslagstavlorna.
På Handels är Cecilia Kleimert vice ordförande i kåren HHGS. Hon berättar att Handelshögskolan och kåren har en gemensam hållning till politisk aktivitet i universitetets lokaler.
– Vi har nolltolerans mot partipolitik!

Förklaringen är att skolan och kåren vill vara politiskt obundna. Därför släpps varken politiska partier eller politiska studentorganisationer in. Det gäller allt från möten och föreläsningar till bokbord eller affischering, med ett undantag.
– Politiska tjänstemän i form av ministrar och liknande får komma hit, men inga andra. Om någon försöker så kör skolans personal bort dem, säger Cecilia Kleimert.

När Anders Borg hade föreläst på Handels i våras bad GSHF att få se den lokalpolicy som kåren hänvisar till, berättar Marcus Johansson. Men det gick inte, eftersom den var muntlig.
– Jag vet inte om det finns en skriftlig policy, jag tror inte det. Vi har pratat med han som är lokalansvarig och vi är överens, säger Cecilia Kleimerts.

Policy som förvirrrar

Sedan april finns ett nedskrivet dokument som reglerar politisk verksamhet på universitetet – Policy för utnyttjande av Göteborgs universitets lokaler för opinionsbildande verksamhet.
Den gäller alla fakulteter och är klubbad av rektor. Flera kårrepresentanter som Spionen har pratat med hänvisar till policyn när de förklarar varför partipolitiska organisationer inte får affischera på universitetet eller låna lokaler för möten.

Men enligt universitetsjurist Kristina Ullgren ska de politiska student­förbundens aktivitet på universitetet inte påverkas alls av opinionsbildnings­policyn. Den gäller nämligen bara studenterna så länge de tydligt representerar universitetet. Och en förening är inte en representant för universitetet. Den består däremot av studenter.
– Då gäller högskoleförordningen som säger att om studenterna läser vid vårt universitet och har en demokratiskt uppbyggd förening så får vi inte vägra att låna ut lokaler till dem, om sammankomsten hålls för upplysning eller meningsyttring, säger hon.

Så den som vägrar politiska student­organisationer att låna universitets lokaler för politiska möten gör fel?
– Ja, så länge studenterna läser på GU.

Men i praktiken fungerar det inte riktigt så. Ofta verkar det handla om att fråga rätt person. Marcus Johansson vände sig till den lokalansvarige på samhällvetenskapliga fakulteten och fick tillstånd att dela ut flygblad med GSHF på Kafé Haga. När han berättar det för Ida Nylén ser hon förvånad ut. Liberala studenter har pratat med Haga studentkår och fått veta att det inte är tillåtet.
– Vi har inte försökt dela ut flyers eller ha bokbord för vi vet ju om att man inte får. Jag har sett andra som har gjort det och jag tycker att det är trevligt. Men det är tråkigt att vi inte kan, säger Ida Nylén.

Svårt att tillämpa regler

Dekanerna har det yttersta ansvaret över verksamheten på fakulteterna. Mikael Alexandersson är dekan för utbildningsvetenskapliga fakulteten och bestämmer över Pedagogen, där både Ida Nylén och Marcus Johansson upplever att det är svårt att låna lokaler.

Han säger att universitetets lokaler inte är öppna för partipolitisk debatt, men att studenter som läser vid fakulteten kan få rätt att använda lokalerna för möten och hänvisar till opinionsbildningspolicyn. Men när Spionen ber honom att tillämpa policyn på ett konkret exempel, blir han osäker.

Om till exempel socialdemokratiska högskoleföreningen vill anordna ett möte där de bjuder in partiföreträdare, vad skulle du säga då?
– Då skulle jag säga nej.

Men om de som bjöd in var studenter vid din fakultet?
– Ja, det beror på hur många.

Okej, om vi säger att tre av tio studenter läste på din fakultet?
– Nej, då kan jag inte svara på hur jag skulle göra. Då skulle jag få konsultera universitetets jurister.

text och foto: vera hovne

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.