Foto: Violetta Kovacka.

Ny undersökning visar hur studenter vill bo

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen har genomfört en enkätundersökning bland 1500 studenter, som syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens studentbostäder. Undersökningen visar att majoriteten av studenter kan tänka sig att bo tillsammans med andra. 

Resultaten av undersökningen visar vad studenterna prioriterar och vilka önskemål som dyker upp när det kommer till att hitta en bostad. Undersökningen visar att majoriteten av studenter kan tänka sig bo tillsammans med andra, med förutsättning av att bostadens planlösning utformas på ett effektivt sätt. Anledningen till att vilja dela boende är för de flesta lägre hyra och den sociala gemenskapen. En fjärdedel av studenterna vill hellre bo själva, för att på så sätt kunna ha studiero och egentid. Enligt Studenbostadsföretagens VD, Stina Olén, finns det stora möjligheter för utveckling av det gemensamma boendet på studentbostadsmarknaden.

Den viktigaste faktorn när man letar efter studentbostad är en låg hyra. Många av studenterna verkar vara nöjda med sina boenden och hyra. Något som många nya studenter och studenter med barn tycker är en viktig faktor är trygghet. De beståndsdelar som bidrar till trygghet vid boenden är framförallt att fastigheten är välskött, det är trivsamma miljöer både inne och ute samt att det finns bra belysning utanför bostaden. För internationella studenter är den sociala faktorn viktig. Att det bland annat anordnas sociala aktiviteter för att till exempel lära känna sina grannar.

Intresset för tilläggstjänster framkommer också i undersökningen. Internationella studenter vill få hjälp med att hitta boende, gärna möblerade lägenheter. Svenska studenter vill framförallt ha städhjälp i gemensamma kök och verktyg som kan delas mellan hyresgäster.

Utifrån undersökningens resultat anser Stina Olén att man behöver värna om studentbostadsmarknadens bredd. Ett regelverk behöver genomföras för att hjälpa studentbostadsföretag ha möjligheten för att uppfylla det studenterna efterfrågar. Till exempel en hyreslagstiftning som löser dagens kontraktsfrågor och ett byggregelverk som kan förbättra ytan av studentlägenheterna att bli mer effektivt för en prisvärd hyra.

Studentbostadsföretagen är en branschorganisation för de som utvecklar, förvaltar och äger studentbostäder i Sverige. Med 75 000 studentbostäder som deras medlemmar är de landets enskilt största studentbostadsaktör.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.