Foto: Creative commons/CC00.

Göteborg - andra bästa studentstaden i Sverige

Göteborg, som omfattas av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, bedöms som Sveriges andra bästa studentstad av Studentum.se. Enligt hemsidan har staden en bred arbetsmarknad och kan därmed bland annat erbjuda många möjligheter för extrajobb och praktik som är viktigt för en student.

Enligt undersökningen är karriärmöjligheter viktigt för blivande studenter och Göteborg presterar bra inom området, jämfört med andra städer i Sverige. Det finns också många möjligheter till extrajobb för den som vill jobba under studietiden och i för antalet lediga jobb ligger Göteborg långt över rikssnittet. Detta skapar möjligheten för studenter att lättare komma in i sitt framtida yrkesliv. Utöver arbetsmöjligheterna har Göteborgs lärosäten många program på magister- och masternivå vilket medför att den som är intresserad av att studera en längre tid i staden och vill söka en forskarutbildning, även har goda möjligheter till det. 

Det är dock fortsatt svårt att hitta boende i Göteborg. Enligt rapport från Sveriges förenade studentkårer, SFS, är Göteborg den tredje svåraste staden att hitta boende i, och den genomsnittliga kötiden för en etta bland allmänna hyresrätter är fem och ett halvt år. Kötiden hos studentbostäderna är kortare - i snitt 1,5 år för ett korridorrum. Som reaktion på det har  Göteborgs förenade studentkårer, GFS, startat ett samverkansprojekt i syfte att bygga 7000 nya studentbostäder i Göteborg till år 2026, vilket kan förbättra situationen avsevärt.

Sist men inte minsta har staden också goda förutsättningar för pendling samt en välfungerande kollektivtrafik. Den som flyttar till Göteborg för att studera, men bor i en annan stad har alltså goda tågförbindelser att nyttja för att åka in till staden och tas sig vidare ut ni landet. 

Karl Kilbo Edlund, ordförande för Göteborgs universitet studentkårer tycker att Göteborgs placering är positiv, men lyfter att det finns lite som Studentum inte har tagit med i sin bedömning.
– Vi ser det som glädjande nyheter. Naturligtvis är det glädjande att arbetsmarknaden för nyexaminerade är god, men som student kan man ju flytta efter studierna eller till och med för längre praktikperioder, alternativt arbeta eller göra praktik på distans. Precis som de lyfter är bostadssituationen fortfarande problematisk, men det finns också många andra aspekter som är viktiga för studenter. Det som inte syns i Studentums undersökning är studiesociala aktiviteter eller utbildningskvalitet, något vi egentligen tror är mer avgörande, säger han.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.