GU bland världens 50 bästa inom hållbar utveckling

Göteborgs universitet placerar sig på en 49:e plats på Times Higher Educations lista som sammanställer lärosäten utifrån deras samhällspåverkan, genom att mäta hur de lever upp till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Varje år rankas lärosäten runtom i världen av tidskriften Times Higher Education, THE. Rankningen följer FNs 17 Globala mål där lärosäten rankas utifrån en kvot efter placeringar i 17 kategorier, som täcker in olika fokusområden relaterade till hållbarhet utifrån de 17 globala målen.

I år placerar sig GU på en 49:e plats, vilket är fyra platser sämre än förra årets 45:e. Något som till viss del kan förklaras genom att fler lärosäten än någonsin deltog i rankningen - 1115 jämfört med förra årets 766.
– Plats 49 är ett mycket starkt resultat. Det är roligt att THE gör en rankning av det här slaget över huvud taget, vilket sätter fokus på något annat än akademisk forskningskvalitet. Lärosäten har ju också andra uppdrag, säger analytiker Magnus MacHale Gunnarsson, i en intervju med GU Journalen. 

På listans första plats återfinns University of Manchester, följt av tre australiensiska universitet. Från Sverige deltog ytterligare tre lärosäten, KTH (plats 41 och gick för första gången förbi GU), Linnéuniversitetet på plats 301–400 och Karolinska institutet, som dock bara deltog i mätkategori ”Good Health and Well-being” och hamnade på plats 53.

En god placering i stort och en särskilt i kategori för hållbarhets mål fyra (Sustainable Development Goals,SDG 4) - Quality Education där GU knep en fjärde plats.
– För GU:s del är rankingen mycket välkommen eftersom hållbar utveckling är ett fokusområde. Plats 4 inom Quality Education är anmärkningsvärd, säger rektor Eva Wiberg. 

Analytiker Magnus MacHale-Gunnarsson understryker dock att resultatet, om än relevant och väl genomfört i stort, inte bör ses som absolut rättvisande.
– Rankningen dras med stora metodologiska problem och man bör inte läsa resultatet som en faktiskt mätning av hur väl universiteten arbetar mot FN:s hållbarhetsmål, säger han.

Trots det, ser rektor Eva Wiberg rankingen som ett bra tillfälle för att lyfta univeristetets satsningar inom och fokus på hållbarhet.
– Även om rankingen inte fångar alla nyanser, så är det en chans att visa upp vad vi gör på området, till exempel hållbarhetsmärkning av kurser och program och vårt arbete med Klimatramverket för högskolor och universitet där vi ska nå 1,5 graders målet, säger hon. 

 

GU:s placering inom rankade SDG-kategorier:


SDG 3: Good Health: 32 (2020: plats 66)

SDG 4: Quality Education: plats 4

SDG 5: Gender Equality: 32 (2020: plats 14)

SDG 8: Decent work and economic growth: 31 (2020: plats 19)

SDG 12: Responsible Consumption and Production: 18 (2020: plats 44)

SDG 13: Climate Action: 15 (2020: plats 37)

SDG 14 Life below Water: 16 (2020: plats 45)

SDG 17: Partnership for the Goals: 53 (2020: plats 33)

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.