Arvid Danielsson. Foto: Ludvig Hjelm.

Göteborgs universitet siktar mot att bli mer digitalt sammanhållet

Pandemin har gjort att de etablerade undervisningsformerna har fått genomgå en radikal förändring i omställningen från fysisk till digital undervisning. Arvid Danielsson är ordförande för Göta studentkårs samhällsvetarsektion och sitter i Göteborgs universitet arbetsgrupp som nu tar fram förslag på projekt som kan drivas på universitetsgemensam nivå i syfte att utveckla framtidens studie- och lärmiljöer.

Hur framtidens studie- och lärmiljöer kan komma att se ut är svårt att svara på. Enligt Arvid Danielsson är enbart digitala undervisningsmetoder inte ett optimalt sätt, men den arbetsgrupp han sitter med i har börjat diskuterat lösningar som sammanflätar fysiska lektioner med distansundervisning som komplement.
– Vi har diskuterat lite olika idéer och det handlar om allt från att det ska finnas en bättre support för både lärare och studenter, och att skapa ett mer sammanhållet digitalt campus där det finns mer struktur i hur de digitala verktygen ska användas, säger han.

Tanken är att vidareutveckla de förändringar som tvingats fram genom pandemin ska man på ett sätt som inte enbart gynnar studenter under pandemin, men också efteråt - då restriktionerna tagits bort.
– Det ska vara enklare för studenter att delta på distans. Det ska även finnas utrustning i lektionssalarna, så som kameror och bättre whiteboards. Tanken är att man ska hitta de delar i den digitala undervisningen som funkar och utnyttja dem, säger Arvid Danielsson.

Ett fenomen som har kommit upp bland olika universitet i världen under pandemin är undervisningsformen “Hybrid Flexible courses”, förkortat “HyFlex”. Det är ett samlingsnamn på undervisning där studenten själv kan välja att antingen utföra sin utbildning fysiskt på plats, eller digitalt beroende på vad man själv vill. Undervisningsfenomenet är inte helt nytt, men har återaktualliserats i och med coronapandemin.
– Just HyFlex är inget vi har som direkt mål för GU. Det har nämnts i olika sammanhang men jag skulle inte säga att det är ledordet för det vi jobbar mot. Men det ska finnas möjligheter för lärare och studenter att kunna delta eller utföra sina föreläsningar digitalt, beroende på vad som är smidigast. Om det är exempelvis en gästföreläsare som inte bor i Göteborg ska hen kunna utföra föreläsningen lättare på distans, det är en tanke, säger Arvid Danielsson.

Karl Kilbo Edlund som också sitter i arbetsgruppen på GU och planerar för framtidens studie- och lärmiljö tror att universitetet kommer att vara mer sammankopplat i framtiden.
– Vi tror att universitetet kommer att behöva ta ett helhetsgrepp kring ett “digitalt campus”, så att det blir smidigt för studenter och lärare att använda sig av digitala verktyg och att de sömlöst funkar i vardagen, säger han.

Han förklarar vidare att det exempelvis kan handla om att ha inspelade föreläsningar inför ett fysiskt seminarium, eller integrerade digitala verktyg för smidigare hantering av anteckningar, dokument eller hemtentor. Även kommunikationen till studenterna behöver bli smidigare och mer ändamålsenlig, så att alla studenter och lärare nås av rätt information i god tid.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.