Illustration: Ibou Gueye.

GU noterar högsta antalet sökande någonsin

Idag midnatt stängde ansökan till höstens utbildningar. Nu har Universitets- och högskolerådet, UHR, släppt höstens siffror som visar på nya sökrekord.

Spionen har tidigare rapporterat att rekordmånga söker sig till högskola under coronapandemin och även denna hösttermin har fått rekordsiffror. 

Göteborgs universitet fick sin högsta sökning någonsin för enskild termin med 82 548 sökande till höstens kurser och program varav 37 446 hade GU som sitt förstahandsval. Förra året sökte 77 249 personer in till GU, vilket ger en ökning på ca 9 procent. GU placerar sig därmed på en tredje plats nationellt, strax efter Stockholms men före både Lunds och Umeå univeristet. 

Totalt 419 000 personer sökte in till universitet och högskola inför årets hösttermin. Det är att närmast jämföra med förra årets dåvarande toppnotering på nästan exakt 407 000 sökande.

– Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbets­marknad påverkas av pandemin, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR i ett uttalande.

Trots det var det lugnt när anmälan stängde igår.
– Vi ser nu att det är tolv procent färre som har väntat till sista dagen med att anmäla sig jämfört med förra året. Detta är positivt, eftersom UHR nu i vår har drivit en digital kampanj för att få fler unga vuxna och karriär­växlare som vill börja på högskolan i höst att anmäla sig i tid. Och det verkar som att den kampanjen har fått avsedd effekt, säger Maria Linna Angestav.

Som Spionen tidigare skrivit innebär detta att konkurrensen ökar på de populäraste utbildningarna som redan är svåra att komma in på. Endast en femtedel av utbildningarna har dock den typen av konkurrens och på 80 procent av samtliga sökbara utbildningar kommer alla behöriga sökande in.

Den 16 juli kommer ett första antagningsbesked. För den som glömt att anmäla sig i tid, finns fortfarande många utbildningar som är öppna för sen anmälan. Det är dock inte längre möjligt att söka in till en stängd utbildning.

HÖSTEN I SIFFROR PÅ RIKSNIVÅ

Antalet erbjudna kurser ökar med fem procent, från 16 172 hösten 2020 till 16 912.
Utbudet av program ökar med tre procent, från 3 023 ifjol till 3 118.
Antalet sökande som är 19 år och yngre ökar med drygt åtta procent jämfört med hösten 2020, knappt 38 000 personer i den åldern har sökt till högskolan hösten 2021. Sökande som är 20 till 24 år ökar med nära tre procent till knappt 145 000 personer.
Ålderskategorin 25 till 34 år minskar med tre procent, till drygt 137 000 hösten 2021.
Sökande som är 35 år och äldre ökar med knappt elva procent till nästan 100 000 höstterminen 2021.

Källa: UHR

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.