Foto: Johan Wingborg/GU.

Göteborgs universitet på årets Vetenskapsfestival

Den 25e Vetenskapsfestivalen är i full gång och precis som förra året hålls det digitalt. Mellan den 14-18 april bidrar Göteborgs universitet med några programpunkter i det publika programmet. Där syns bland annat Agnes Wold, tips på självhjälp och det mesta om framtidens sjömat.

 

Vetenskapsfestivalen är Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och har omkring 70.000 besökare varje år. I år är inget undantag. Alla programpunkter sänds live på deras hemsida och alla är välkomna att delta gratis.

I Göteborgs universitet regi dyker i år upp ett samtal mellan Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi och Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin. Samtalet handlar om hur viktigt det är för människor att ha det rent runt omkring sig i både fysisk och andlig mening och huruvida det gör oss friskare eller sjukare. Ida Hallgren, legitimerad psykolog och doktorand i praktisk filosofi, och Magnus Lindwall, professor i psykologi, kommer även ha ett samtal om självhjälpsböcker och om vi faktiskt blir hjälpta av dem eller inte.

 

Det blir också en kort filmvisning från en pågående forskning kring hur sjögräs är en bra källa av protein och hur man kan utveckla kultiveringen av det. Forskningen drivs av bland annat Sophie Steinhagen, forskare på institutionen för marina vetenskaper, samt flera studenter.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.