Linnea Mundin. Foto: Kristina Giux Erhardsson.

"Utbilda färre, men med högre kvalitet"

Att regeringen satsar på utbildning kan ju bara anses vara bra, men påtryckningar ovanifrån om att hela tiden öka utbildningsuppdraget inom hälso- och sjukvården leder inte till fler utbildade.

Pandemin med en spotlight på vården har lett till ett ökat söktryck till flera av de utbildningar som erbjuds på Sahlgrenska akademin. Fakulteten fick även ett utökat uppdrag i att utbilda sjuksköterskor för ett par år sen. Ofta hörs uttryck som ”vården går på knäna” och den generella uppfattningen är att det självklart är bra att utbilda fler. Tyvärr har nog försöket att utbilda fler lett till färre yrkesverksamma. 

Sahlgrenska akademin har fått säga nej till fler utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet, för att utbildningen når en flaskhals när det kommer till den verksamhetsförlagda utbildningen, så kallad VFU. Ute i verksamheten finns inte resurser att utbilda fler studenter på VFU, utan att påverka kvaliteten negativt. Något som verkar gälla alla utbildningar på Sahlgrenska akademin. 

När programmen når sina utbildningsuppdrag genom höga överintag, för att kompensera för avhopp, leder det till brist av kursplatser och färre praktiska moment per student. Det vill säga - ju bättre studenterna presterar desto sämre utbildning får de. Studenter med studieuppehåll får svårt att komma tillbaka till sina studier på grund av platsbrist. Just det fenomenet är relativt nytt, men om överintagen fortsätter kommer problemet att växa. 

Kortare tid i för praktisk- och verksamhetsförlagd utbildning leder till sämre förberedda studenter, som blir sämre förberedda kollegor. Att arbeta inom vården, oavsett yrke, sätter krav på ett stort ansvarstagande och tillit till sin egen förmåga. Nyexaminerade som inte litar på sin egen kunskap och befinner sig i en vård utan resurser att stärka sina nya kollegor, kan leda till fler sjukskrivningar och till att fler väljer att byta bana tidigt i karriären.

Om vi istället kan utbilda färre, men med högre kvalitet, är min uppfattning att vi kommer att se en ökad genomströmning, väl förberedda nyexaminerade och fler yrkesverksamma inom vården.

För att ytterligare öka genomströmningen behöver akademin tillsammans med vården arbeta med att synliggöra alla professioner inom vården, så vi får rätt studenter på rätt plats.

 

Linnéa Mundin, ordförande Sahlgrenska akademins studentkår, Saks.


Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.