Foto: Violetta Kovacka.

Det höga söktrycket märks även vid GU

Rekordmånga sökte till universitet och högskola för denna våren och sommaren som kommer. Och som Spionen rapporterade tidigare, har ett nytt, nationellt sökrekord även noterats för hösten, bara veckan efter att ansökningsperioden till höstterminen öppnade.

Universitet- och högskolerådet, UHR, rapporterar att ansökningar och antagningar till högskolan har ökat markant sedan coronapandemin bröt ut. Exempelvis hade Göteborgs universitet i år totalt 13 630 sökande till sommarkurserna, vilket kan jämföras med förra årets 5 378 ansökningar, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet, UHR. Detta innebär en ökning med 153%.
– Anledningen till att så många söker till högskola nu är för att pandemin orsakar osäkerheter på arbetsmarknaden. Man kanske inte kan få ett jobb och vill istället börja studera för att få ett arbete genom en utbildning, säger Karin Åström som är enhetschef på utbildningsenheten för Göteborgs universitet.

Det faktum att så många söker till högskola och universitet just nu gör att de populäraste utbildningarna som exempelvis juristprogrammet, läkarprogrammet och psykologprogrammet blir extra svåra att komma in i.
– En stor del av ökningen ligger ju på de utbildningar som är redan är populära och översökta. Då blir det ännu svårare att komma in nu när fler söker, säger Klara Ekholm som är tillförordnad sektionschef på sektionen för antagning vid Göteborgs universitet.

Som Spionen skrev igår, har regeringen gett lärosäten ett utökat uppdrag om att tillsätta fler utbildningsplatser för utbildningar som leder till samhällsviktiga bristyrken. Ett direktiv som inte gett önskat resultat och för vilket regeringen, efter Riksrevisionens granskning, fått motta kritik.

För att möta den ökade mängden ansökningar som inkommit till GU förklarar Klara Ekholm att de har sett till att ta hjälp av personer som tidigare jobbat med antagning. Göteborgs universitet får ett uppdrag från regeringen om antal utbildningsplatser och uppdrag inom särskilda områden. Det är därefter varje fakultet som för sig hanterar tilldelningen av det uppdrag som rektor beslutat om. 

Om och i så fall hur många fler som kan komma att börja studera vid GU till hösten, kan respektive fakultet i nuläget inte svara på. Ett ökat söktryck till följd av pandemin innebär även en risk för att många fler än vanligt väljer att hoppa av sina studier, när pandemin avtar. Det är dock för tidigt att svara på och inte något som GU har kartlagt.
– Vi har inte tillräckligt med underlag för en jämförelse mellan 2020 och 2021. Centralt har vi inte heller uppgifter på varför studenter hoppar av. Det sker i vissa fall uppföljningar av detta på fakultets- och institutionsnivå, men inte vid tillfället, säger Karin Åström.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.