Eva Wiberg. Foto: Violetta Kovacka.

Göteborgs universitet breddar samarbetet med lärosäten i Väst

I fredags skrev Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg på en överenskommelse om mer samarbete mellan lärosätena i Väst. De lärosäten som tillsammans med GU signerade avtalet om allianssamarbete är Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University.

Samarbetet heter “Lärosäten Väst” och tanken med överenskommelsen är att lärosätena tillsammans ska utveckla kvaliteten och mångfalden på sina verksamheter. Redan innan har lärosätena samarbetat med varandra på olika sätt men nu önskar de sex respektive rektorerna att utveckla samarbetet ännu mer, för att på så sätt ytterligare utnyttja den potential som finns på respektive lärosäte.
– Vi vill bygga vidare på befintliga samarbeten och även utveckla nya inom utbildning, forskning, nyttiggörande och verksamhetsstöd. Vi tror att det kan stärka både den nationella och internationella konkurrenskraften, säger Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg i ett pressmeddelande på GU:s hemsida.

Det handlar enligt rektorerna om att stärka alliansen men också varje lärosätes profilering, konkurrenskraft och attraktivitet. Bland annat kommer samarbetet göra det lättare för lärosätena att hitta kunniga lärare och personal, skapa förutsättningar som gör att befintliga lärare och personal utvecklar sin kunskap ytterligare samt göra det enklare för studenter att studera vid flera av lärosätena.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.