Eva-Lena Axelsson. Foto: Annika Andersson.

Digital studievägledning i drop-in format

Varje onsdag fram till att ansökan till höstterminen stänger, den 15 april, har du som student möjlighet att digitalt ställa dina frågor till Humanistens studievägledare. Spionen har pratat med Eva-Lena Axelsson, studievägledaren på Institutionen för språk och litteraturer.

Funderar du på att börja studera till hösten men är osäker på om kursen eller programmet är rätt för dig? Fram till den 14 april kan du varje onsdag ställa dina frågor till flera av GUs studievägledare. Genom en digital drop-in träff via Zoom, har studievägledarna funnits tillgängliga sedan i höstas, men det är först nu som intresset tagit fart. Eva-Lena Axelsson berättar mer om upplägget.

Hur har responsen varit, vad har ni fått för feedback från de som deltagit?
– Vi erbjöd drop-in vägledning via Zoom första gången under höstterminens ansökningsperiod. De första tillfällena var det väldigt få studenter som hittat in och kanske var studenterna ännu inte riktigt redo med sina funderingar inför kommande termin och sin egen ansökan. De tre sista tillfällena var väldigt välbesökta, och då fanns studievägledare från alla institutioner närvarande för att kunna svara på frågor inom de egna ämnena. Det intressanta var att de studenter som fått svar på sina frågor oftast stannade kvar och lyssnade på vad andra studenter ställde för frågor och fick för svar och vem vet, kanske vi bidrog till att så frön och ett spirande intresse för något nytt ämne? Vi har vid varje tillfälle förklarat att detta är ett öppet rum och att alla hör varandras svar så att man varit medveten om detta. Vi har inte gjort någon uppföljning och frågat studenterna då det är just drop-in, men just att studenter valt att stanna kvar timmen ut kanske är ett gott betyg?

Berätta mer om initiativet - hur uppstod det?
– Vi hade ju vårt nya fina Humanisten med stora fina ytor för oss studievägledare att möta våra studenter, så vi hade bokat in att vi skulle ha det fysiskt i huset, att vi skulle stå på lämplig plats under lunchtimmen för att kunna påminna om ansökningsperioden men också ge svar på kortare frågor och synliggöra möjligheten att boka vägledningssamtal med oss studievägledare. Jag tror till och med att vi hade hunnit få en sån "vepa" som vi skulle ha placerad där vi stod för att uppmärksamma studenterna på denna öppna Drop-in. Sen kom pandemin och vi fick tänka om.

Har andra fakultet/institutioner liknande initiativ?
– Jag är väldigt osäker på det, men tror att det redan etablerade och goda samarbetet mellan oss studievägledare på vår fakultet gjorde att det var lätt att hitta former för denna drop-in.

Vad brukar ni ta upp? Är det strukturerade informationstillfällen eller är de drivna av studenterna?
– Vi hade inga teman under hösten, det var helt öppet och vilken fråga som helst runt studier kunde ställas. Alla kanske inte besvarades där och då, men då fanns en tydlig hänvisning till ett vägledningssamtal eller en annan institution som studenterna kunde gå vidare med. Nu kommer vi att ha fokus på studier på avancerad nivå den 31 mars, detta då vi varje termin brukar erbjuda ett informationstillfälle om studier på avancerad nivå på plats, så vi får se om det kommer fler studenter som har frågor om detta.

Hur stort märker ni att behovet är och vad kan man mer göra isf för att möta det?
– Vi upplever att behovet av vägledning är stort och vi försöker med detta drop-in visa i ytterligare ett forum att vi finns och att man kan ta kontakt med oss även utanför detta drop-in för att tala om studier, examen, vägval och framtida arbetsliv. Vi som bemannar detta drop-in är:
FLOV: Peter Johnsen, Andreas Ott
LIR: Kristina Svensson, Camilla Alvhage, Maria Janmark
Historia: Martin Öhman
KUV: Lise-Lotte Gustavsson
Svenska: Eléni Katsogiannos , Elisabeth Andersson
SPL: Ann-Christin Undeby, Eva-Lena Axelsson


Mer information och anmälningslänk hittar du här:
https://www.gu.se/evenemang/drop-in-pa-onsdagar-studievagledning-online

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.