Emma Lindberg Berglund Foto: Frida Norberg.

Arbetsgruppen som arbetar för en bättre studiemiljö för studenter

Den studiesociala arbetsgruppen är ett organ inom Centrala arbetsmiljökommitén och har i uppdrag att arbeta med studentperspektivet i arbetsmiljöområdet. Just nu arbetar gruppen flitigt tillsammans med Feelgood för att skapa och rådgiva om olika insatser för en god studenthälsa och studiemiljö vid Göteborgs universitet.

Johan Häggman är samordnare på sektionen för student - och utbildningsstöd vid Göteborgs universitet. Han är även sekreterare för den studiesociala arbetsgruppen som, efter ett rektorsbeslut, infördes i maj 2018. Arbetsgruppen har inga beslutsmandat utan är till för rådgivning gentemot universitetet.
– Vi samordnar, utvecklar och rådgör med verksamheten för en god studenthälsa och olika arbetsmiljöinsatser. Vi utvecklar även organisation och förutsättningar för utbildning av studerandearbetsmiljöombuden, Samo, samt de andra studentrepresentanterna, berättar Johan Häggman.

Tillsammans med Feelgood arbetar de för att utveckla studenthälsan.
– Feelgood kom ju in precis när restriktioner började tillämpas och det blev en svårighet för dem att etablera sig hos studenterna till en början. Men arbetsgruppen har analyserat deras årsrapport och vi är nöjda med vad det resulterat i. Deras insatser har fungerat bra, säger Johan Häggman.

De insatser som universitetet har tillämpat är bland annat att skapa en annan arbetsgrupp med hjälp av utbildningsenheten, som hade i uppgift att skapa en idébank. Syftet med denna idébank, som nu finns på studentportalen, är att den ska stötta och hjälpa universitetets medarbetare att hantera studenters olika risker för isolering och ensamhet samt studenternas arbetsmiljö. Det sistnämnda är något studiesociala arbetsgruppen vill arbeta med mera genom att göra insatser för undervisande personal genom utbildning gällande arbetsmiljö. Trots att idébanken ska stötta medarbetare tar gruppen även upp i protokollet att det är viktigt att man inte överbelastar personalen då de redan har mycket att tänka på.
– Från denna idébank ska institutioner och fakulteter kunna få tips och råd som de kan använda i deras möten med studenter. Sedan finns det tips och råd till studenterna själva genom olika insatser som finns på studentportalen för att skapa sig ett mer hållbart studieliv, säger Johan Häggman.

Men dessa insatser har fått kritik av studentrepresentanter i arbetsgruppen. I ett  mötesprotokoll från 26:e november, lyfter de att kommunikationen till studenterna om de universitetsgemensamma insatserna inte är bra. En av dessa representanter är Emma Lindeberg Berglund, som tycker att studenthälsan är mycket viktig för studenter att känna till.
– Det finns väldigt bra information och resurser på studentportalen, men det är nog inte många studenter som kanske inser att de behöver denna informationen, speciellt när det gäller psykosociala arbetsmiljöproblem. Och det är inte många studenter som faktiskt besöker studentportalen, utan det är ju på Canvas de håller till, säger hon.

Göteborgs universitets system när det gäller att ge ut information är dock komplex och det finns regler som måste lydas. Företaget Feelgood brukar vara med på introduktioner i början av terminerna för att förmedla sina insatser och stöd man kan få genom dem. Detta är inte tillräckligt enligt studentrepresentanterna.
– Som student tar man in så mycket information hela tiden, speciellt om man är ny. Då kan informationen om vart de kan vända sig ifall de behöver stöd, eller liknande, fort försvinna. Därför måste insatserna vara synliga och närvarande även efter introduktionen. Man behöver nästan tjata om informationen, säger Emma Lindberg Berglund.


Emma Lindberg Berglund. Foto: Frida Norberg.


En närvarande insats som Uppsala universitets studenthälsa har tagit initiativet till är att anordna lunchpromenader varje onsdag för alla studenter, i förhållning till folkhälsomyndighetens restriktioner. Detta har gjorts för att göra studenthälsan mer tillgänglig och för att studenter ska kunna träffa andra studenter, då många av förra årets studenter aldrig fått träffat sina kurskamrater. Både Johan och Emma tycker att det är ett bra initiativ, dock kan det vara svårt för Göteborgs universitet att utföra.
– Restriktionerna här i Göteborg samt de order vi fått från universitetet om att vi ska arbeta hemifrån, begränsar möjligheterna till att göra något liknande. Vi har pratat om att anordna ‘walk and talks’, men det kanske får bli lite längre fram, säger Johan Häggman.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.