Foto: Kristina Giux Erhardsson.

"Hela situationen bidrar till stress för studenterna"

Livet under pandemin har varit tufft för många studenter. Inte bara för att nya arbetssätt kräver omställning, men även för att de sociala kontaktytorna ser annorlunda ut eller helt och hållet uteblir.

“Den psykiska ohälsan bland studenter i högskolan är alltför utbredd”, skrev Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande 29 december 2020. Det skrevs i samband med att regeringen beslutade att 25 miljoner kronor ska tilldelas högskolorna för att stärka studenthälsan i Sverige. Av dessa 25 miljoner, fick Göteborgs universitet ett bidrag på 2,1 miljoner till att erbjuda studenter förebyggande hälsovård som ska främjar deras fysiska och psykiska hälsa.

Företaget Feelgood är ansvariga för studenthälsan vid Göteborgs universitet och finns till för studenterna som behöver extra stöd och vid studierelaterad ohälsa. Under pandemin blev den psykiska hälsan, som spionen skrev om igår, ett mer påtagligt problem. Många studenter som söker sig till studenthälsovården vittnar om att de känner sig nedstämda på grund av den minskade sociala kontakten och att det är svårt att hitta motivation till studierna när de är isolerade. Anna Grentsell, kontaktperson på Feelgood, säger att studenterna sökte sig till studenthälsan först mot slutet av förra året.
– I början av pandemin hade vi ganska få insatser och få studenter som besökte Feelgood. Men vi har sett en ökning från hösten fram till idag med fall kopplade till corona. Den utvecklingen kan bero på att studenterna långsamt blivit mer påverkade av pandemin. Man kan inte åka hem och hälsa på familj och blir mer och mer isolerad samt att det ställs andra krav när man studerar på distans, säger Anna Grentsell.

Enligt Linnéa Mundin, ordförande för Sahlgrenska akademins studentkår, Saks, är ett problem att distansundervisningen ofta leder till missförstånd och att studenter kan ha svårt att följa med i alla de ändringar som sker via de digitala verktygen.
– Många tycker att det är jobbigt att de inte får information i tid. Det är en väldigt hög kognitiv belastning att alltid leta efter information och det har varit ganska otydligt med instruktioner på vissa kurser. Många snabba ändringar i schemaläggning och planering för tentamen är andra problem som studenter pekar ut. En klass fick sin tenta inställd två dagar innan den skulle skrivas och nu har det gått ett par veckor innan den ska skrivas igen. Hela situationen bidrar till stress för studenterna, säger hon.


Linnéa Mundin. Foto: Kristina Giux Erhardsson.


Som Spionen nyligen skrev har antalet ärenden i disciplinnämnden vid Göteborgs universitet mer än dubblats under pandeminåret 2020. Det som framkom av  var att många studenter uppgett att deras fusk inte var avsiktligt och att oklarheter uppstått i samband med distansundervisningen. Den stress som uppstått i samband med detta har även bidragit till misstag, eller att studenterna - för att hinna med olika deadlines - har blivit mer benägna att fuska.

Konstkårens vice ordförande Elin Gustafsson publicerade 3 februari artikeln “Att studera i hjärtat av pandemin - enligt konststudenterna”, som beskriver hur studenterna inom konstkåren upplever distansundervisningen och corona pandemin. Konst studenterna beskriver i artikeln att deras mentala hälsa är relativt dålig och att den har försämrats under de månader som distansundervisningen pågått. Alla studenter upplever en stor saknad av sin klass och att den största problematiken är det sociala och mentala.


Elin Gustafsson. Foto: Frida Norberg. 


Både konstkåren och Sahlgrenska akademins studentkår rapporterar även att distansundervisningen gör det extra svårt att kunna träna och slipa på vissa färdigheter. I Saks fall handlar det mycket om att många studenter känner sig oförberedda inför sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Detta på grund av att de inte får vara med på praktiska lektioner i samma utsträckning. I konstkårens fall tycker många att det är svårt att utöva sin konst, skådespel eller musik när man inte har tillgång till högskolans lokaler och material.

I artikeln skriven av Elin Gustafsson från Konstkåren beskriver anonyma studenter sin situation med flera citat som presenteras nedan. Bland annat beskriver de att det inte alltid är optimala förutsättningar för att få studiero hemma, men också man är less på situationen och vill att allt ska bli som normalt igen.

“Just detta halvår har det byggts om i byggnaden jag bor och ibland har det låtit så mycket att jag har det är svårt att höra på datorn och helt omöjligt för mig att själv prata i mikrofonen.”
”Ärligt talat så är jag så jäkla less. Jag är trött på att vara ensam, att ha tråkigt.”
”Jag träffar i stort sett bara min rumskompis och min partner. Kontakten med många kompisar har liksom runnit bort lite nu när en inte träffas, det är inte alla som jag har en chatt- eller telefon relation med. En del pratar jag med på video, men det gör mig oftast ganska ledsen.”

Elin Gustafsson säger dock att man försöker göra det bästa av situationen. Det anordnas fortfarande shower och spelningar med restriktioner, så att studenterna får göra framträdanden så gott det går under de rådande omständigheterna.
– Man har exempelvis anordnat tillställningar där skådespelarna har haft på sig visir och hållit avstånd på föreställningen. Det är också så att de som spelar i orkester har kunnat göra det tillsammans då de har tillgång till så stora lokaler. Kanske inte bästa förutsättningen att sitta långt ifrån varandra men det har ändå funkat, och många har varit tacksamma för möjligheten att kunna få göra detta trots pandemin, säger hon. 

För dig som känner att du behöver hjälp, eller vill prata med någon om svårigheterna kopplade till dina studier så finns mer information på studentportalen. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.