Foto: Pexels/CC00.

Hur mådde egentligen GUs studenter under pandemiåret 2020?

Det har varit ett annorlunda år i pandemins spår. Så även för studenter vid Göteborgs universitet. Distansundervisningen har gjort att höstterminen för många fler än vanligt,  präglats av stress och oro. Vilka kontaktorsaker till studenthälsan har varit de främsta och från vilka institutioner och fakulteter har studenter sökt sig dit? I företaget Feelgoods årsrapport finns svaren.

Feelgood vann upphandlingen som leverantör av studenthälsovård för Göteborgs universitets studenter och dess främsta uppdrag är att skapa förebyggande och främjande insatser för studenternas hälsa och studiemiljö. Företaget startade upp sin verksamhet i mars förra året, samtidigt som resten av världen möttes man av pandemin och inom kort ställde Göteborgs universitet om till digital undervisning.

Bland de studenter som sökt sig till studenthälsan, sticker studenter från institutionerna Sahlgrenska akademin, samhällsvetenskapliga fakulteten och konstnärliga fakulteten ut.
– Den främsta kontaktorsaken har varit stress och oro, samt prokrastinering och ensamhet i samband med pandemin, säger Anna Grentsell, kundansvarig och kontaktperson för Feelgood.

Feelgood har märkt att många studenter har problem med att planera sin tid. Studenterna är vana vid fasta tider för föreläsningar och att ha social samverkan med kurskamrater. Utan denna struktur blir det svårare att skapa en fungerande rutin. Detta är ett problem som speciellt påverkar studenter som läser praktiska linjer. Musik och konstprogrammen har till exempel varit beroende av att ses fysiskt. 

Det är få som har sökt sig dit för fysiska besvär, vilket förvånar Feelgood. I och med att man studerar hemma bör de fysiskt relaterade orsakerna ha blivit ett större problem.
– Studenter kanske inte tänker på ergonomi så som man gör i yrkeslivet där det är ett mycket viktigt ämne för arbetstagare, men trots det är det få som söker för den här typen av besvär, säger Anna Grentsell.

Förutom att fler studenter söker sig och har problem som är studierelaterade, har Feelgood haft svårt att kommunicera och att nå ut till studenter. Eftersom Göteborgs universitet har ett specifikt system när det kommer till att förmedla information om att studenthälsan finns, kan det bli svårt att alla studenter ser att få kännedom om vart de kan vända sig.
– Det gäller att komma närmare studenterna, vilket vi kan göra genom lärare som sedan kan ge information om oss. Det är på Canvas studenterna håller till och där kan lärare länka till våra tjänster. Detta kan dock bli lite knepigt då det är utbildningsmaterial som ska finnas där. Men vi kommer ha ett fortsatt nära samarbete med institutioner och lärare, säger Anna Grentsell. 

På studentportalen finns det sidor för ett hållbart studieliv. Där hittar man bland annat kontakt till studenthälsan och olika webbinarier om stresshantering och ergonomi.
– Det är ett löpande arbete med att nå ut till fler, men återkopplingen från studenterna kring våra resurser har varit positiv, säger Anna Grentsell. 

 

 

MER OM RAPPORTEN:

376 (1,1%) studenter har besökt Feelgood under 2020 jmf med 2 789 studenter år 2018 (källa:Årsrapport från Akademihälsan). Det är en betydande minskning av antal sökande studenter både vid GU och i övriga delar av landets olika lärosäten.
Den största andelen av besöken går till psykolog/beteendevetare.
Det är utifrån attstressrelaterade besvär är störst.
Huvuddelen som söker sig till Feelgood är kvinnor. 
De flesta inom åldersintervallet 18-29 år, totalt 281 studenter (75% avsamtliga studenter). 
Få internationella studenter söker sig till studenthälsovården och när man gör det handlar det allt som oftast om förnyelse av recept. 
Vad lyfter studenter själva om universitetet?
1. Svårt att hitta information.
2. Man tycker att universitetet gör mycket bra saker och man har förståelse för utmaningarnamitt i en pandemi.
3. Har kontakt med sin studievägledare och får bra stöd.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.