Foto: CSN.

Antal studerande med studiemedel slår nya rekord

Antalet studerande med studiemedel ökade stort under 2020 jämfört med föregående år. Det visar Centrala studiestödsnämndens, CSN, senaste årsredovisning. Enligt myndigheten ser man ett tydligt samband mellan ökningen av studiemedel och coronapandemin.

Under de senaste åren har Centrala studiestödsnämnden, CSN, sett en uppåtgående trend vad gäller antalet studerande med studiemedel. I myndighetens årsredovisning för 2020 framkommer att totalt 394 000 studerande fick studiemedel på eftergymnasial nivå, vilket är 40 000 fler än året innan. Den ökade arbetslösheten till följd av coronapandemin ses som en bakomliggande orsak till att allt fler sökt sig till högre utbildning och därmed även ansökt om studiemedel.

En annan bidragande faktor till den stora ökningen av studerande med studiemedel tros vara det slopade fribeloppet. Den tidigare fribeloppsgränsen togs tillfälligt bort för att möjliggöra för studenter vid landets vårdutbildningar att gå in och arbeta i vården under coronakrisen. Fribeloppsgränsen förlängdes av regeringen i början av året och gäller till och med den 30 juni 2021.

Trots en generell ökning av studerande med studiemedel har coronapandemin dock medfört att allt färre ansöker om medel för utlandsstudier. Detta på grund av att pandemin påverkat och försvårat möjligheten till studier utomlands. 
– Däremot minskar antalet som studerar i utlandet kraftigt eftersom situationen varit så osäker. Antalet studerande gick ner från 29 000 under 2019 till 23 000 under 2020, säger Björn Hammarstedt, controller vid CSN.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.