Foto: Violetta Kovacka.

Hur går det för studentkårerna under coronapandemin?

Studentlivet blir för många ett sätt att stifta nya bekantskaper. Ett sätt att starta en karriär, ett sätt att kanske börja om i livet med en ny grupp människor och tillsammans skapa minnen för livet. Studentkåren är till för att förbättra studietiden för studenterna, men under coronapandemin har detta visat sig vara en stor utmaning.

Vi har intervjuat ordförande för Göteborgs universitets samtliga studentkårer och alla berättar att den plötsliga omställningen har varit svårhanterad för såväl kårledningen som för kårmedlemmarna. Studentkårernas företrädare vittnar om ett medlemstapp och om att saknaden av nollningar och fysiska evenemang gör att många studenter känner sig isolerade och omotiverade att gå med i kåren.
– Man kan se en minskning i antalet nya medlemmar jämfört med tidigare år. Om man vill att dessa personer ska gå med i studentkåren efter pandemin handlar det nog mycket om att erbjuda något värdefullt i utbyte mot en medlemsavgift, vilket är svårt under rådande omständigheter i och med att det är de sociala, fysiska evenemangen som agerar lite dragplåster för medlemskap, säger Linus Olsson som är ordförande för Handelshögskolans i Göteborg Studentkår, HHGS.

154864422 440064360644057 2710002904608356368 n 
Linus Olsson. Foto: Fredrik Sundqvist.

Saknaden av fysiska evenemang gör inte bara att studenter i lägre grad blir medlemmar i kårerna. Att inte få träffa sina kursare och närvara fysiskt på föreläsningar, gör att många studenter känner sig isolerade och ensamma. Linnéa Mundin är ordförande för Sahlgrenska akademins Studentkår, Saks, berättar att hon har märkt att många därmed också tappar studiemotivationen.
- Jag har ett direktexempel på det. Vi satt i ett möte och diskuterade bland annat digitala undervisningen och en student hade suttit hemma och känt sig isolerad hela hösten och till slut flyttat hem. Flera vittnar också om att många i deras klass, från tidigare terminer, har hoppat av. Det är jättesvårt att hitta motivation till studier när man sitter själv och dessutom inte kan träffa sina kursare för att lära känna dem bättre och hitta någon att studera med, säger hon.

Sandra Magnusson är ordförande för Göta studentkår och berättar om en liknande situation.
- Ja, definitivt. Insparken är ju oerhört viktig för en ny student vid universitetet. Det är ju då man får möjlighet att faktiskt träffa nya människor i staden. Vi har försökt att ändå tillhandahålla olika former av introduktioner och aktiviteter digitalt, för att en ny student ska kunna finna ett sammanhang i utbildningen och i Göteborg. Det är dock väldigt svårt att skapa samma möjligheter när plattformen istället är digital, säger hon.

Samtidigt verkar de studenter som engagerar sig i kåren för att förbättra läget inom verksamheten nu när pandemin gjort att deras vanliga metoder för att engagera, inte längre går att arbeta efter. På HHGS engagerade kårmedlemmarna sig extra mycket, bland annat, för att få ihop en nollning överhuvudtaget och inom både Saks och Göta har man lagt märke till det ökade engagemanget bland de som redan är medlemmar.
– Vi har faktiskt märkt av ett ökat studentengagemang hos oss. Vi kan dock inte säga om detta beror på pandemin eller om det handlar om något annat som vi gjort annorlunda i verksamheten, säger hon.

Även Konstkårens vice ordförande, Elin Gustafsson, kan känna igen trenden och tillägger att många uppmärksammar studentkåren på ett annorlunda sätt, nu under pandemin.
– Vi ser ett ökat intresse från studenterna i form av ärenden och åsikter som kommer in till oss. Alltså att studenterna undrar hur de ska gå tillväga i vissa frågor, som för en student blivit mer vanliga under pandemin. Då uppmärksammas vi i våra kanaler just för att det är dit studenten vänder sig. Och nu när allt är digitalt underlättar det för dem att navigera kring att det är till oss och kåren de ska vända sig för att förmedla sina åsikter, säger hon.

Elin press1
Elin Gustafsson. Foto: Frida Norberg.

EKONOMIN

Att färre studenter binder sig till studentkårerna och att medlemmarna minskar i antal samt att inkomster via evenemang och mässor försvinner, innebär att ekonomin försämrats. Det är dock ingen av studentkårerna som rapporterar om en allvarlig ekonomisk situation. Eftersom utgifterna är lägre på grund av inställda evenemang, klarar de sig utan några större problem.

HHGS har lägre kostnader nu när de inte arrangerar fysiska evenemang, men detta väger inte alls upp för de missade intäkterna i och med att arbetsmarknadsmässorna inte blir av. Saks och Göta studentkår har förlorat intäkter men håller sig på en god buffert från i fjol. Konstkåren vittnar dock om att de förlorade intäkter inte påverkat deras verksamhet nämnvärt.
- Vi har ju inte haft några evenemang på det sätt vi brukar ha men de brukar i sin tur också kosta en del att arrangera. Därför ser det inte så illa ut som man kanske kan tro. Men ja, det blev lite annorlunda det här året så vi har fått tänka om helt enkelt och fördela pengarna där det behövts i det arbete vi har kunnat genomföra, säger vice ordförande Elin Gustafsson.

FRAMTIDEN EFTER CORONA

Viljan och längtan efter att återgå till en normal verksamhet, är stor hos alla studentkårer. För Sahlgrenska Akademin och Konstkårens studenter är fysiska och praktiska moment kanske lite extra behövliga. Att inte kunna träffa sina kurskamrater och jobba kreativt tillsammans, har varit en av stor saknad för många konststudenter berättar Elin Gustafsson. 

För Sahlgrenska akademins studenter berättar Linnéa Mundin att denna avsaknad kanske är extra problematiskt. Enligt henne är det många studenter som på grund av otillgängligheten känner sig oförberedda när de går ut på sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. De har helt enkelt inte fått öva på de nödvändiga praktiska momenten tillräckligt mycket innan de går ut på praktik.
– Det programmet jag läser kräver att man alltid behöver träna på just sin labbförmåga och det är något man inte kan läsa sig till hemma. Man måste träna på det helt enkelt, säger hon.

Ingen vet hur länge pandemin kommer att hålla i sig eller när restriktionerna släpper. Viljan att komma igång med evenemang är stor, men samtidigt vill ingen sätta igång för tidigt.
– Det är enligt oss alldeles för tidigt att säga hur framtiden ser ut. Vi hoppas såklart på att så snart som möjligt få återgå till någon form av normal verksamhet. Vi tar dock verkligen inte ut något i förskott och är försiktiga för att inte riskera negativa konsekvenser av en förhastad återgång till det normala, säger Sandra Magnusson.

Linus Olsson från HHGS stämmer även han in i att inte vilja återgå till en för snabb övergång även på Handelshögskolan men viljan att sätta igång efter corona igen är stor.
– Jag tror att det finns en vilja bland de som är aktiva inom studentlivet att göra något för de som förlorat ett år av möjligheter för att ta igen allt vad det innebär att vara aktiv inom studentkåren. För viljan att inkludera nya studenter är fortfarande stor, säger han.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.