Foto: Pixabay/Creative Commons CC00.

Så här ser framtiden ut för utbytesstudier i Storbritannien

Storbritannien tillhör ett av de länder som länge toppat listorna över de mest populära länderna vid utbytesstudier för svenska studenter. Men efter landets utträde ur EU kommer Storbritannien inte längre att delta i det Europeiska utbytesprogrammet Erasmus+.

Storbritannien har under många år tillhört bland de mest populära länder för svenska studenter att åka på utbytesstudier till inom Erasmusprogrammet. Efter många turer och utdragna förhandlingar mellan EU och Storbritannien i samband med Brexit lyckades man inte nå en överenskommelse kring utbytesprogrammet och Storbritannien valde därför att lämna samarbetet. Detta trots att premiärminister Boris Johnson tidigare uppgett att landet skulle fortsätta vara en del av Erasmussamarbetet även efter utträdet ur EU. 

Beslutet om att lämna Erasmussamarbetet innebär att Storbritannien inte kommer delta i den kommande programperioden för Erasmus+ 2021-2027. Men svenska studenter som redan antagits, sökt eller inom kort kommer att söka utbytesstudier i Storbritannien, kommer att kunna delta i utbyten som faller inom ramen för det gamla avtalet för Erasmus+ 2014-2020. Detta eftersom EU, på grund av pandemin, erbjudit alla lärosäten som är anslutna till ramprogrammet att förlänga kontrakten med ytterligare 12 månader. Enligt Johan Ahlgren, internationell handläggare vid International Centre på Göteborgs universitet, innebär förlängningarna att det kan bli möjligt att genomföra utbyten med Storbritannien till och med den 31 maj 2023.
– EU har på grund av coronapandemin erbjudit alla anslutna lärosäten att förlänga sina kontrakt med 12 månader. Många lärosäten kan därför delta ända till 31 maj 2023, förutsatt att de har giltiga utbytesavtal och medel kvar att fördela. Från Göteborgs universitet kan vi skicka studenter till Storbritannien så länge vårt sista kontrakt gäller och om vi förlänger kontraktet kan utbyten bli av till och med den 31 maj 2023, berättar Johan Ahlgren. 

Storbritannien kommer att ersätta det tidigare Erasmussamarbetet med ett eget program för utbytesstudier - The Turing scheme, uppkallat efter matematikern och kryptoanalytikern Alan Turing. Det nya utbytesprogrammet kommer  lanseras i september 2021 och ska ge 35 000 brittiska studenter om året möjlighet att delta i utbyten i hela världen genom att knyta bilaterala avtal med partneruniversitet. De universitet som får till avtal inom The Turing scheme kommer att kunna ta emot och skicka studenter till Storbritannien men det blir endast möjligt för brittiska studenter att söka finansiering och stipendium genom The Turing Scheme. 

För den som planerar att påbörja utbytesstudier eller praktik i Storbritannien efter den 1 januari 2021 gäller nya visumregler då landet inte längre är en del av EU. Studenter som vistas i Storbritannien för studier upp till sex månader behöver inget visum men de studenter som planerar att studera längre än sex månader behöver ansöka om visum. Det samma gäller för studenter som planerar att göra praktik genom Erasmusprogrammet, oavsett längd på praktik.

TIDIGARE ARTIKLAR:
Trots Brexit - svenska studenter får fortsätta studera
Dunkel framtid för Erasmus-utbytet
Så drabbas studenter av ett Brexit

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.