Foto: Johan Wingborg/GU.

Utbildning för läkare pausas

Inga nya studenter antas till programmet för kompletterande utbildning för läkare, höstterminen 2021. Programmet tar en paus men nystart är planerad höstterminen 2022.

I syfte att utöka och förbättra programmet vid Institutionen för medicin, pausas nu antagningen till i ett år. 
– Programmet har getts under tio år och nu genomför vi ett utvecklingsarbete för att få en tydlig anknytning till det nya läkarprogrammet, säger Ingmarie Skoglund, programansvarig lärare vid Sahlgrenska akademin, i en intervju på GU:s hemsida.

Det nya programmet, som är planerad till att starta igen till höstterminen 2022, kommer att utökas med en termin till att omfatta totalt tre terminer. Mer tid för verksamhetsförlagd utbildning kommer att planeras in och hela utbildningen kommer att inledas med en kurs i akademisk svenska. 

Utvecklingsarbetet startar nu under våren och en första antagningsomgång till det nya programmet är planerad att öppna vårterminen 2022.

Efter Spionens publicering togs artikeln bort från universitetets hemsida. Enligt kommunikatör Jenny Meyer vid institutionen för medicin är anledningen att ett formellt beslut ännu inte tagits och att man därför avpublicerat informationen som tidigare kommunicerats.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.