Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Ny rapport har kartlagt studenthälsovården i Sverige

Samarbetet inom studenthälsovården bör stärkas ytterligare genom nationell samordning mellan lärosäten. Lärosätena och kårerna bör tillsammans se till att att studentmedverkan fungerar inom studenthälsovården. De upphandlade verksamheterna bör utvärderas och följas upp och kunskapsunderlaget för studenthälsovården bör stärkas. Det är några av de punkter som lyfts fram i Univeristetskanslersämbetet, UKÄs, nyligen publicerade rapport om kartläggning av Studenthälsovården vid Sveriges lärosäten.

 UKÄ fick i uppdrag av regeringen att under år 2020 kartlägga universitet och högskolors arbete med studenthälsovård utifrån det krav som finns i högskoleförordningen. I uppdraget ingick särskilt att belysa studenternas tillgång till studenthälsovård och skillnader i hur den är organiserad vid Sveriges lärosäten, eventuella brister och att bland annat titta närmare på hur studenthälsovården fungerar för studenter som läser utbildningar på distans.

 Kårerna och lärosätena fick säga sitt och nu när rapporten ”Studenthälsovården vid Sveriges universitet och högskolor” är klar kan tydliga utvecklingsområden urskiljas. Bland annat konstaterar UKÄ att kunskapsunderlaget för studenthälsovården behöver stärkas, att lärosäten med upphandlad studenthälsovård - så som vid Göteborgs universitet, där företaget Feelgood i början av 2020 tog över Akademihälsans uppdrag som leverantör av studenthälsovård - behöver följa upp verksamheten och integrera den i andra delar av sin struktur.

Bland kårerna som deltagit i rapporten är många positiva till den studenthälsovård som erbjuds. Responsen är att personalen upplevs som kunnig och engagerad. Men samtidigt tycker kårerna att tillgängligheten i många fall är otillräcklig, något som i sin tur leder till långa väntetider. Dessutom eftersöker kårerna ännu mer förebyggande verksamhet och att studenthälsan arbetar närmare utbildningsverksamheten.

När uppdraget formulerades, hade pandemin inte brutit ut, men där fanns redan inskrivet att UKÄ inom ramen för uppdraget särskilt skulle se över hur studenthälsovården fungerar för studenter som läser utbildningar på distans. Det konstateras att pandemin kan ha påverkat resultaten och den med stor sannolikhet att påverka utvecklingen inom studenthälsovården framöver. Redan nu kan rapporten framhålla att det är svår att bedöma och därmed oklart hur ändamålsenlig studenthälsoverksamheten faktiskt är för dem som studerar på distans.

Den 27 januari presenterade Karin Holmvall, utredare på UKÄ, rapporten på ett fullsatt webbinarium. Deltog gjorde bland andra företrädare för studentkårer och forskarvärlden samt representanter för från olika lärosäten i Sverige men även många andra myndigheter. Webbinariet fokuserade  framförallt på studenternas psykiska hälsa.
– Det är viktigt att vi får till ett brett samtal om de här frågorna och får möjlighet att arbeta framåt. UHR kan belysa en viss del, men många röster behöver komma fram, precis som det gjorde idag, säger Carina Hellgren, enhetschef på avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor vid UHR, på myndighetens hemsida. 

Hon fortsätter:
– Nästa steg från UHR är att genomföra en fördjupad kvalitativ studie under 2021 och vi fick mycket bra input till detta från webbinariet.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.