Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Fortsatt ansträngd bostadssituation för studenter

Sveriges förenade studentkårer, SFS, skriver om en fortsatt ansträngd bostadssituationen för studenter för år 2020. I rapporten omnämns även Göteborg ha det svårt, trots att coronaläget lättat upp situationen på andra lärosäten.

– Det är fortfarande svårt att få bostad i Göteborg men jag skulle ändå säga att det inte har blivit värre då många väljer att flytta hem för att undervisningen ändå är på distans, säger Linn Svärd, vice ordförande för SFS.

Förra året fanns det, enligt rapporten 10 900 studentbostäder i Göteborg. Samma år började cirka 15 000 nya studenter att studera vid Göteborgs universitet och Chalmers. Det betyder att många studenter som flyttar till Göteborg inte kommer hitta någon bostad i samband med studiestarten.

Rapporten för år 2020 visar att många städer knutna till landets främsta lärosäten nu har ett minskat tryck på studentbostäder. I vissa delar av landet står bostadsplatser tomma, vilket gör att studenter som flyttar dit är garanterade boende inom en månad. Bland annat Karlstad är en sådan stad, grönmarkerad i rapporten, och där det varit svårt att få bostad föregående år. Även Norrköping, Kalmar, Falun, Borlänge och Jönköping är likt Karlstad grönmarkerade i rapporten och de städer som kan erbjuda studenter bostad inom en månad.

Pressbilder SFS foto Maria Cruseman 46
Linn Svärd. Foto: Maria Cruseman.


Coronaläget och det ökade söktrycket på studieplatser i hela landet verkar dock inte ha haft en större påverkan på bostadssituationen i Göteborg. Inget tyder just nu på att situationen för den student som söker bostad förbättrats med anledning av pandemin, men inte heller försämrats.
– Vi har inte fått någon indikation på att sökläget förändrats här utan det är fortsatt tufft att få tag i bostad, även om fler studerar nu på grund av corona, säger Petter Häggberg, ordförande för Göteborgs förenade studentkårer, GFS.

Hur situationen ser ut för den termin som precis börjat är fortfarande svårt att säga och den vidare framtiden för Göteborgsstudenten är ännu svårare att sia om.
– Det är för tidigt att svara för vårterminen eftersom undersökningar sker i efterhand. Det är först nu vi kan börja analysera hur studenter tyckte att situationen var i höstas. Hur det blir efter sommaren vet inte heller, men det finns en risk att vi får se en boom i slutet av sommarmånaderna då söktrycket brukar vara som högst. Men om pandemin avtar kanske många väljer att ta ett uppehåll och resa istället för att plugga, men det är för tidigt att säga, säger Petter Häggberg.

Petter Bild
Petter Häggberg. Foto: CFFC.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.