Montage: Stefan Ideberg/GU, Pixabay.

Utredning om GU:s e-posthaveri presenterad

I början av höstterminen drabbades Göteborgs universitet av ett omfattande IT-haveri där tusentals medarbetare förlorade tillgången till e-post och kalendrar. Haveriet utreddes av internrevisionen som nu har presenterat utredningen för GU:s universitetsstyrelse.

Det var den 18 september, bara några veckor efter att höstterminen 2020 startat, som Göteborgs universitet drabbades av ett omfattande IT-haveri där ungefär hälften av universitetets medarbetare inte kunde komma åt sina mejlkonton och kalendrar.

På grund av omfattande problem med e-postservrarna fick internrevisionen i uppdrag av universitetsstyrelsen att utreda händelsen, berättar Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Internrevisionen tog hjälp av ett externt företag, Transcendent Group, som har specialistkompetens inom området för att utreda händelsen. Rapporten som den externa utredningen presenterade visar att grundorsaken till haveriet beror på ett mjukvarufel i hårddiskarna som användes för att lagra universitetets e-post.

Utredningen visar också att informationen om mjukvarufelet inte nådde Göteborgs universitet innan haveriet, trots att tillverkaren kände till bristerna redan i februari 2020. Detta ledde till att man vid GU inte kunde genomföra den nödvändiga uppdateringen av mjukvaran för att åtgärda bristerna.

Enligt internrevisionen bör nu IT-enheten vid GU skapa förutsättningar för att liknande händelser inte ska inträffa i framtiden. Efter att utredningen presenterats för universitetsstyrelsen har rektor Eva Wiberg fått i uppdrag att utreda ansvarsfrågan kring händelsen.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.