Foto: Johan Wingborg/GU.

Trots skärpta råd - GU samlade 150 studenter i sal för tentamen

Strax innan jul skärpte Göteborgs universitet det tidigare inriktningsbeslutet men trots det samlas idag 150 studenter för att skriva tentamen. Ett beslut man fattat efter att kurs- och institutionsledning bedömt att en rättssäker examination med salstentamen krävs för den aktuella kursen.

Strax innan jul skärpte Göteborgs universitet det tidigare inriktningsbeslutet med anledning av den ökade smittspridningen i Västra Götalandsregionen. I de nya skärpta råden som gäller till och med den 24 januari framgår att all undervisning och examination ska ske digitalt och på distans med undantag för enskilda moment eller examinationer.
– Hemarbete och digitala studier har varit huvudregeln vid Göteborgs universitet sedan i mars, men nu är läget än skarpare, säger rektor Eva Wiberg i ett tidigare pressmeddelande.

Men trots skärpta råd och ett allvarlig läge med hög smittspridning i regionen rapporterar Göteborgs Posten att GU idag samlade 150 studenter för tentamensskrivning.

Göteborgs universitet menar att man vidtagit de åtgärder som behövts för att kunna genomföra salstentamen på ett smittsäkert sätt, bland annat genom att glesa ut skrivplatserna och erbjuda både munskydd och handsprit till studenterna. 
– Vår roll är att tillhandahålla tentamen. Vi har en lokal och nu i coronatider har vi gjort det vi kan för att smittsäkra den, säger Karin Åström till GP.

Kursen som studenterna idag examinerades i, invärtesmedicin, är en central del av läkarutbildningen och den enskilt största inom programmet. Med anledning av det bedömde kursledningen tillsammans med institutionsledningen att det var viktigt att hålla en rättssäker examination med salstentamen.

Huruvida universitetet ska hålla salstentor på plats eller inte har under föregående år varit omdebatterat. Göteborgs universitets studentkårer, Gus, är starkt kritiska till att låta hålla tentamensskrivningar på plats.
– Vi står fast vid vårt tidigare ställningstagande där vi anser att inga tentor ska ske på plats utifrån det rådande läget. Vi vet att man har ordnat med bra avstånd och rutiner inför den här tentan för att undvika trängsel. Men det är ändå olämpligt att samla 150 studenter som även ska köa utanför salen och röra sig i kollektivtrafiken, säger Julia Nyberg, vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer.

TIDIGARE ARTIKLAR
GU fattar nytt beslut kring salstentor
Skärpta råd vid GU

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.