Montage: Stefan Ideberg/GU, Pixabay.

Skärpta råd vid GU

Göteborgs universitet har fattat beslut om att ytterligare skärpa det aktuella inriktningsbeslutet med anledning av den ökade smittspridningen i Västra Götalandsregionen. Det här är vad som gäller till och med den 24 januari.

Tidigare i höstas antog Göteborgs universitet ett nytt inriktningsbeslut för att bidra till minskad spridning av covid-19. Beslutet gällde ursprungligen från och med den 24 november till terminsstart den 19 januari men då smittspridningen i regionen tog fart på nytt beslutade universitetet att skärpa tillämpningen av inriktningen
– Hemarbete och digitala studier har varit huvudregeln vid Göteborgs universitet sedan i mars, men nu är läget än skarpare. Medarbetare ska arbeta hemma, med undantag för dem med verksamhetskritiska arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen, säger Eva Wiberg i ett pressmeddelande.

De skärpta råden gäller till och med den 24 januari och innebär att all undervisning och examination under perioden ska ske digitalt och på distans med undantag för enskilda undervisningsmoment, obligatoriska moment eller examinationer som beviljats av prefekt. 

Universitetsbiblioteken håller endast öppet för utlån och återlämning för studenter och medarbetare. Vissa begränsade möjligheter att ta del av referenslitteratur finns. 

Studenter uppmanas till självstudier hemma men studieplatser på fakultet och institutioner kvarstår. Allmänna studieplatser vid universitetsbiblioteket och konferenscentrum Wallenberg kommer under perioden att stängas. Även medarbetare uppmanas att arbeta hemifrån med undantag för medarbetare med verksamhetskritiska arbetsuppgifter. 

Studenter som av särskilda skäl behöver tillgång till studie- eller examinationsplats på campus och vars behov inte kan tillmötesgås genom de fakultets- och institutionsspecifika platserna hänvisas till utbildningsansvariga vid heminstitution. 

Mer information och uppdateringar finns på studentportalen.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.