Foto: Natalie Greppi.

Antalet antagna till högskoleutbildningar fortsätter att öka

Intresset för studier på högskola och universitet fortsätter att öka. Det märks inte minst på antalet antagna till vårens utbildningar som har ökat med 10 procent jämfört med våren 2020. En stor ökning sker nu i åldersgruppen 30-45 år meddelar Universitets- och högskolerådet.

När antagningen till vårterminen 2021 stängde såg Universitets- och högskolerådet, UHR, en stor ökning av antalet sökande. Antalet antagna till våren har ökat med 10 procent jämfört med vårterminen 2020.
– Att intresset för högskoleutbildning ökar beror sannolikt till stor del på coronapandemin och en vikande arbetsmarknad. Regeringens satsning på fler utbildningsplatser har gjort det möjligt att ta in fler sökande, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.

Utöver pandemin och dess effekt på arbetsmarknaden tror UHR att det finns fler orsaker bakom det ökade intresset för universitets- och högskolestudier. Myndigheten har under året genomfört kampanjer och riktade insatser för att nå ut till högskolenybörjare och äldre personer som vill bygga på sin utbildning eller byta karriär.

Det är i just de två grupperna som den stora ökningen nu syns. Redan vid antagningen till höstterminen såg UHR en ökning i den yngre åldersgruppen 19-24 år och bland nya antagna. Men nu sker även en ökning i grupprn 30-45 år där 14 procent fler blivit antagna till utbildningar med start våren 2021. 
– Det är tydligt att gruppen 20-åringar och yngre ökar stort. Där är det 24 procent fler antagna, 30 procent fler behöriga sökande och 51 procent fler reserver jämfört med våren 2020, säger Andreas Sandberg, enhetschef på UHR.

Antagning till vårterminen 2021

206 442 sökande har antagits till vårens högskoleutbildningar. 

Sista svarsdag för utbildningar med start våren 2021 är den 16 december. Den 21 december meddelas det andra antagningsbeskedet och reserver får besked om de erbjudits plats på sökta utbildningar 2021. Logga in här för att svara på ditt antagningsbesked eller göra en sen anmälan.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.