Montage: Pixabay/Pexels / Creative Commons CC00.

Internationaliseringen påverkas kraftigt av pandemin

Internationalisering av universitet och högskolor har påverkats kraftigt i spåren av coronapandemin. Det visar universitets- och högskolerådets rapport från forum för internationaliserings senaste hearing där pandemins effekt på internationalisering vid högre utbildning presenterades.

I universitets- och högskolerådets, UHR, rapport från forum för internationaliserings senaste hearing framgår att universitetens och högskolornas internationaliseringsarbete påverkats hårt under pandemin. I gruppen forum för internationalisering ingår en rad myndigheter och organisationer som på olika sätt berör och påverkar internationalisering av högre utbildning i Sverige.

Till följd av stängda gränser, reserestriktioner och omställning till distansstudier pekas  framförallt mobiliteten och möjligheten till utbytesstudier ut som det som påverkats mest av pandemin. Den så kallade “coronaeffekten” märks tydligt bland antalet inresande studenter till Sverige som har minskat med 40 procent jämfört med föregående hösttermin enligt universitetskanslersämbetet, UKÄ, som ingår i gruppen.

Trots en minskning av antalet inresande studenter till Sverige menar UHR att det finns ett fortsatt stort intresse för studier i Sverige och man räknar med att återfå liknande söktryck framöver. Bland annat genom att Erasmus+ programmet kommer att öppna upp för blandad mobilitet som innebär att digital undervisning kommer att blandas med campusundervisning.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.