Foto: Johan Wingborg/GU.

Nya läkarprogrammet startar höstterminen 2021

Nu står det klart att Göteborgs universitet tillsammans med de övriga sex lärosäten som idag utbildar läkare får examenstillstånd för den nya läkarutbildningen med start höstterminen 2021. Det nya läkarprogrammet blir en termin längre än det nuvarande och leder till legitimation efter examen. 

I mars 2019 fattade regeringen beslut om att införa en ny legitimationsgrundande läkarutbildning. Med anledning av den stora förändring som den nya utbildningen innebär har samtliga sju lärosäten som utbildar läkare i Sverige fått ansöka om examenstillstånd hos Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

I förra veckan kom beskedet från UKÄ - Göteborgs universitet får tillsammans med de övriga sex lärosätena examenstillstånd för den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen som tas i bruk höstterminen 2021.

Det nya upplägget av läkarprogrammet innebär att studenter efter examen kan ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen och därefter arbeta självständigt som läkare. Utöver att bli legitimationsgrundande kommer det nuvarande 5.5 år långa läkarprogrammet förlängas med en termin och därmed bli ett sexårigt program. Den tidigare allmäntjänstgöringen, AT, fasas ut och ersätts av en ettårig bastjänstgöring, BT, innan specialisttjänstgöring, ST.

De studenter som påbörjar det nuvarande läkarprogrammet före den 1 juli 2021 får slutföra utbildningen enligt de gamla reglerna men med kravet att ta examen senast i december 2029. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.