Foto: Stefan Ideberg.

Nytt inriktningsbeslut: distansundervisning fortsätter under vårterminen

I slutet av förra veckan fattade rektor Eva Wiberg ett nytt inriktningsbeslut om hur universitetets verksamhet ska bedrivas under vårterminen 2021. Det nya beslutet innebär inga större förändringar - undervisningen kommer till stor del att fortsätta bedrivas digitalt och på distans för att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Torsdag den 5 november fattade Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg ett nytt inriktningsbeslut om hur universitetet ska bedriva sin verksamhet under vårterminen 2021 med anledning av den pågående pandemin. 
– Pandemin kommer att pågå under en längre tid. Alla beslut vi tar, på alla nivåer, måste fattas med strävan att vi tillsammans ska bidra till minskad smittspridning i samhället men med bibehållen kvalitet i vår verksamhet. Med detta nya beslut vill jag skapa tydligare förutsättningar för en stabil verksamhet även under dessa omständigheter, säger rektor Eva Wiberg i ett pressmeddelande.  

Undervisning digitalt och på distans

Merparten av undervisningen kommer fortsättningsvis att bedrivas digitalt och på distans. Det nya beslutet innebär därmed inte några större förändringar för vårterminen jämfört med höstterminen. Precis som under höstterminen kommer vissa studentgrupper och moment att prioriteras för campusundervisning i vår, det gäller framförallt de moment som är svåra att genomföra på distans. Samtliga studenter kommer att få information från sin utbildning om vad som gäller under våren.

Uppmanar till att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Rektor Eva Wiberg uppmanar samtliga studenter och anställda som vistas på campus att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika trängsel för att motverka smittspridning. Det innebär att alla med symptom på luftvägsinfektion eller förkyldningssymptom, även lindringa, ska stanna hemma. 

Det nya inriktningsbeslutet för vårterminen 2021 gäller tills vidare och ett nytt inriktningsbeslut inför höstterminen 2021 väntas komma i april 2021. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.