Foto: Johan Wingborg/GU.

GU uppmanar studenter och anställda att följa FHM:s allmänna råd

I slutet på förra veckan meddelade Folkhälsomyndigheten beslut om skärpta allmänna råd och nya regionala restriktioner i bland annat Västra Götalands län där antalet coronasmittade ökar kraftigt. Göteborgs universitet meddelar inga nya riktlinjer men uppmanar studenter och anställda att följa rådande riktlinjer och rekommendationer.

Efter den senaste tidens kraftiga ökning av antalet personer med konstaterad covid-19 i bland annat Västra Götaland skärper nu Folkhälsomyndigheten tillsammans med regionen de allmänna rekommendationerna och råden fram till den 19 november. 

De nya råden innebär att alla i Västra Götaland uppmanas att undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med, avstå från att delta i fysiska möten och föreställningar samt undvika inomhusmiljöer såsom köpcentrum, gym och bibliotek. Folkhälsomyndigheten avråder från att arrangera och delta i fester, middagar eller liknande socialt umgänge.

Göteborgs universitets har under höstterminen bedrivit en stor del av verksamheten digitalt och på distans för att bidra till minskad smittspridning. GU har dock inte fattat något beslut om förändrade riktlinjer men uppmanar samtliga studenter och medarbetare att fortsätta arbeta och studera hemma, undvika trängsel i lokaler, hålla avstånd och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Universitetet fortsätter att hålla campus, studieplatser, bibliotek och servicecenter öppna men uppmanar att hålla avstånd i lokalerna och bara komma om man är frisk. Senare i veckan väntas universitetet komma med ett nytt inriktningsbeslut inför vårterminen 2021. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.