Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Intresset för förskollärar- och lärarutbildningar ökar stort

Ett historiskt högt söktryck till vårterminen 2021 noterades efter att anmälan stängde den 15 oktober. En stor ökning av förstahandssökande syns nu bland de olika lärarutbildningarna som jämfört med vårterminen 2020 ökat med mellan nio till 63 procent i de olika kategorierna på nationell nivå. Även vid Göteborgs universitet har intresset ökat stort.

Bland lärarutbildningens olika kategorier syns den största ökningen av antalet sökande till övriga lärarutbildningar som ökar med 63 procent på nationell nivå jämfört med vårterminen 2020. En ökning av anmälningar syns även till ämneslärar- och förskollärarutbildningarna som fått 26 respektive 20 procent fler sökande enligt Universitets- och högskolerådets, UHR:s, senaste statistik. 
– Sannolikt har coronapandemin och nedgången i konjunkturen fått fler att söka till högskolan. Att intresset för lärarutbildningar ökar är positivt. Det behövs fler behöriga och kompetenta lärare inom alla utbildningsnivåer, säger avdelningschef Tuula Kusomanen på UHR. 

Även vid Göteborgs universitet märks samma tendenser och antalet anmälningar till lärarutbildningarna vid GU har sammanlagt ökat med 15 procent jämfört med tidigare år.
– Det är väldigt glädjande att fler nu vill bli förskollärare och lärare. Vi ser att samhällsbärande yrken som förskollärare och lärare ökar i popularitet igen. Kanske är det för att det är oroligt i omvärlden, säger Monica Johansson, prodekan på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Intresset för förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet har fått en särskilt stor ökning och når över de nationella nivåerna. Antalet sökande till det ordinarie programmet har ökat med 39 procent jämfört med tidigare år. En 53 procentig ökning har skett till det särskilda programmet som riktar sig till personal inom förskola som saknar examen.
– Det finns ett stort behov av utbildade förskollärare och därför är det här en glädjande utveckling av vårt söktryck. Förskollärare är ett bristyrke och utbildade förskollärare är mycket viktiga för barns utveckling och lärande, säger Monica Johansson.

Men trots utveckligen med ett ökat intresse för de olika lärarutbildningarna har antalet utbildningsplatser på de olika lärarprogrammen vid GU inte utökats. 
– På ett generellt plan har antalet utbildningsplatser på lärarutbildningarna utökats under många år men de senaste åren har detta inte skett. Det är viktigt att det finns tillräckligt med välutbildad personal och VFU-platser om antalet platser ska utökas ytterligare. Det vara en balans mellan utbildningens kvalitet och utökning av antalet platser, säger Monica Johansson.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.