Foto: Eva Dahlin/UHR.

Inställt högskoleprov minskade inte chansen att komma in på högskolan

Vårens inställda högskoleprov påverkade inte chansen att bli antagen till höstterminen 2020. Det visar en ny rapport från Universitets- och högskolerådet, UHR, där man analyserar antagningen till höstterminen 2020.

I våras beslutade Universitets- och högskolerådet, UHR, att ställa in vårens omgång av högskoleprovet med anledning av risk för smittspridning. I en ny rapport från myndigheten, som analyserar antagningen till höstterminen 2020, framkommer att vårens inställda prov inte påverkat chansen att bli antagen till högskolan i höst.
– Möjligheten att bli antagen tycks inte ha minskat för någon åldersgrupp på övergripande nivå. Minskade chanser i urvalsgrupp för högskoleprovet har kompenserats av att fler antagits i betygsgruppen, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.

Vårens inställda prov kritiserades för att bidra till minskade möjligheter att komma in på högskola, framförallt för den yngre gruppen sökande som kommer direkt från gymnasiet. Men rapporten visar nu att det uteblivna provet generellt haft en liten inverkan på chansen att bli antagen. 

Enligt rapporten har en lägre andel av de sökande till hösten 2020 ett giltigt provresultat på högskoleprovet jämfört med hösten 2019. I åldersgruppen 19 år och yngre minskade antalet antagna med provresultat med tio procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökade det totala antalet antagna med tio procent jämfört med hösten 2019 och i åldersgruppen 19 år och yngre med 25 procent. Enligt UHR visar det att skillnaderna mellan höstterminen 2020 och 2019 är obetydliga för alla åldersgrupper.
– Att de yngsta klarat sig väl i höstantagningen trots det inställda vårprovet beror på att de i snitt har bättre betygsmeritvärde än äldre sökande. Vårens uteblivna prov kan ha minskat chansen för enskilda sökande med lägre betyg att komma in på en del topputbildningar. Men detta gäller för alla åldersgrupper, både kvinnor och män på olika utbildningar, säger Maria Linna Angestav. 

 Här kan du läsa vår tidigare rapportering om högskoleprovet 2020:
Platser kvar till höstens högskoleprov
Fusk, överbelastning och tusentals fler sökande än tillgängliga platser till högskoleprovet
Högskoleprovet blir av den 25 oktober
Högskoleprovet kan komma att bli av den 25 oktober
Nytt beslut - inget högskoleprov i höst 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.