Foto: Pexels/CC00.

“Sexuella trakasserier pausar inte för att det är pandemi”

“En enkel väg in” är ett pilotprojekt på Sahlgrenska akademin som arbetar för att underlätta studenter och doktoranders anmälan av diskriminering och sexuella trakasserier. Projektet drivs av Sahlgrenska akademins studentkår och Göteborgs universitets studentkårer och är finansierat av Göteborgs universitet. På grund av förseningar i projektstarten och att arbetet försvårades i och med pandemin har projektet förlängts till juni 2021.

Just nu arbetar projektledningen mycket med att vara synliga digitalt.
– Vi vill finnas där studenter och doktorander är. Studentportalen, Canvas, medarbetarportalen och sociala medier. Sexuella trakasserier pausar inte för att det är pandemi. Därför har inte heller projektet “En enkel väg in” tagit en paus, säger projektledare Sara Gabrielsen.

Projektets anställda ombud Eva Fluur Jonson arbetar fortfarande men mottagningen sker till största del via mejl och videomöten. För att minska tröskeln för personer att höra av sig till projektet kommer man nu prova på en digital drop-in via Zoom.
– Skulle någon ha ett ärende eller en fråga de vill lyfta med mig som ombud är det bara att koppla upp sig mot Drop-in rummet för att få snabb återkoppling, säger Eva Fluur Jonson.


Eva Fluur Jonson. Foto: Violetta Kovacka. 


Under hösten genomförs även en enkätundersökning om studenter och doktoranders åsikt och medvetenhet om projektet, något som projektledare Sara Gabrielsen hoppas kommer få fler att ta kontakt.


Sara Gabrielsen. Foto: Violetta Kovacka. 


Malin Andersson är studerandehuvudarbetsmiljöombud vid Sahlgrenska akademin och medlem i styrgruppen för projektet. Hon menar att det idag finns nya exponeringsytor och otydliga gränser. De nya frågorna som uppstått som hon menar att man ska ställa sig är till exempel: ”Vad gör dina kursare när det endast är du som pratar som har kameran på? Är det för att handledaren är genuint intresserad av att effektivt kunna kommunicera med dig nu i dessa tider som hen lagt till dig på facebook? Fick jag ett drygt mail av examinatorn eller är det bara jag som misstolkar texten?”

Hon poängterar att en digital omställning även innebär en omställning gällande hur trakasserier kan förekomma på universitetet. Trakasserier i olika slag med koppling till universitetet blir inte mer okej för att de sker utanför campusområdet.
– Istället skulle man kunna argumentera för de riskerar att bli vanligare och tyvärr kanske svårare att komma åt. Studenters arbetsmiljö är extra utsatt i dessa tider och där ingår även hur man blir bemött och behandlad, säger Malin Andersson.

Ombudet Eva Fluur Jonson delar uppfattningen om att det är lättare att tänka sig att diskriminering och trakasserier inte händer om universitetet är på distans. 
– Därför är det extra viktigt att tänka på att du har rätt till en trygg studiemiljö oavsett om utbildningen sker på campus eller via internet. 

Universitetet får, enligt diskrimineringslagen, inte diskriminera någon som deltar i eller söker sig till utbildning. Förbudet gäller alla personer som är anställda på universitetet när de agerar i sin yrkesroll. Universitetet måste dessutom utreda om det har uppkommit en misstanke om att någon har diskriminerats eller trakasserats inom ramen för universitetets verksamhet.
– Och det gäller oavsett om det sker i ett rum på universitetsområdet eller om det sker på zoom, säger Eva Fluur Jonson.
Hon fortsätter:
– Om en person som är anställd av universitetet i sin privatperson börjar följa dig på sociala medier så kan det kanske vara roligt men det är också viktigt att tänka på att personen har en skyldighet att agera professionellt.

Som student ska du kunna lita på att bli bedömd på dina kunskaper. Även om sociala medier inte erbjuds som en del av undervisningen så kan kommentarer, kommunikation och bilder på sociala medier i vissa fall vara en del av universitetets ansvarsområde - utöver det förbud mot diskriminering som också gäller på andra plattformar som erbjuds eller digitala miljöer som anordnas av universitetet såsom Canvas eller andra digitala kommunikationsverktyg. 
– Universitetets ansvar tar inte slut bara för att en student eller doktorand lämnar det fysiska området, ansvaret omfattar hela utbildningsmiljön, säger Eva Fluur Jonson. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.