Foto: Johan Wingborg/GU.

Antalet sökande och antagna till högskolan ökar

Ny statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar på en kraftig ökning av antalet sökande och antagna till höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. Den största ökningen, både bland sökande och antagna, sker i åldersgruppen 19 år.

I en färsk statistikrapport som Statistiska centralbyrån, SCB, tagit fram på uppdrag av UKÄ framkommer att antalet sökande och antagna till universitet och högskola ökar efter de senaste årens nedgång. Den stora ökningen sker både på grund- och avancerad nivå och i samtliga åldersgrupper, men den största ökningen sker bland de yngre sökande i åldersgruppen 19-24 år.

Antalet nya antagna, alltså personer som tidigare inte studerat vid högskola eller universitet, har ökat med 14 procent jämfört med förra året. Även i denna kategori syns den största ökningen bland de yngre sökande och framförallt bland 19-åringar som ökat med 28 procent fler sökande jämfört med tidigare år.

Enligt den nya statistiken syns ett allt större intresse för de olika vård- och lärarutbildnigarna. Särskilt sjuksköterskeutbildningen sticker ut som ett av de program som ökar mest i popularitet.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.