Studenter ser allt mindre av lärarna

Eknkat-carolina-hamberg
Har du tillräckligt mycket lärarledd tid?
Carolina Hemberg, 30 år,
grundkurs i psykologi
– Vi har kanske 12 timmar i veckan, ofta tre timmar fyra gånger i veckan. Det är ganska intensivt. Jag tycker att man skulle kunna komprimera det lite grann så att dagarna inte blir så uppstyckade. Visst är det bra med föreläsningar, men det behövs också fria dagar för att läsa. Föreläsningar två eller tre dagar i veckan är lagom, tycker jag. (klicka på bilden för fler enkäter)

Fler artiklar:

Bara två har mer än femton timmar i veckan

• FFS undersökte alla grundkurser och första terminer på program där deras medlemmar går, totalt 65 stycken.
• 20 procent av kurserna har under fem timmar undervisning i veckan, 65 procent upp till tio timmar och 15 procent har 10 timmar i veckan eller mer.
• Endast två kurser hade mer än 15 timmar undervisning.
• Bäst till låg Bygghantverksprogrammet på Naturvetenskapliga fakulteten och Datavetenskap på IT-universitetet med cirka 18 timmar per vecka.
• Sämst var Scandinavian studies och Kulturstudier på Humanistiska fakulteten med omkring 3 timmar per vecka.
• 38 av 65 kurser har minst en tredjedel seminarier.

  Få studenter träffar sina lärare tillräckligt mycket. Det visar en undersökning som Filosofiska fakulteternas studentkår har gjort.
– På vissa kurser har man nästan ingen undervisning alls, säger vice ordförande Sonja Pettersson.

Heltidsstudier ska vara 40 timmar i veckan. En del av den tiden förväntas studenten använda till att läsa in kurslitteraturen. Men tid med läraren, till exempel under föreläsningar eller seminarier, är också viktigt, under­stryker Sonja Pettersson.
– Högre studier ska vara något mer än ett bibliotekskort och självstudier. Man måste kunna diskutera med sin lärare, säger hon.

Nedslående

Studentkåren driver därför frågan om minst 15 timmar lärarledd tid i veckan. Men det är långt ifrån alla kurser som lever upp till det, konstaterar Sonja Pettersson. FFS har undersökt alla grundkurser som deras medlemmar läser. Och av 65 kurser var det endast två som kom över 15-timmarsgränsen.
FFS gjorde 2007 en liknande undersökning som blev mycket uppmärksammad. Trots detta har situationen försämrats ytterligare de senaste tre åren.
– Det är nedslående, säger Sonja Pettersson.

Högre studentpeng

Hon är övertygad om att situationen ser ut som den gör eftersom lärosätena får för liten ersättning per student från staten. Speciellt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena.
– Det behövs en högre studentpeng, konstaterar hon.
I årets budget har Göteborgs universitet tagit medel från de fakulteter som får en högre ersättning per student och gett till de som får en lägre. Det tycker Sonja Pettersson är bra, men långt ifrån tillräckligt. Istället behövs det en större satsning på högre utbildning.
– Jag tycker det är tråkigt att alla, inklusive högskole- och forskningsministern, pratar om hur viktigt det är med lärarledd tid, och så syns inget av det i vårbudgeten.

 

texter och foto: lina söderström
enkät: vera hovne


Fler enkäter:

Enkat-jesper-lunnevi

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.