Foto: Johan Wingborg/GU.

Fel att kalla fusket ”hejvilt”

Göteborgsposten publicerade i måndags en ledare där man kallade fusket vid Göteborgs universitet under coronapandemin för ”hejvilt”. Det tycker vi är både oprofessionellt och felaktigt. Istället vill vi föreslå tre prioriterade åtgärder för rättssäkra examinationer under pandemin.

I alla sammanhang kommer det att finnas de som är villiga att fuska om möjlighet finns, så även bland studenter. Att motverka fusk på universitetet är därför otroligt viktigt för att upprätthålla förtroendet för examinationerna, och ytterst betygen, för de studenter som studerar flitigt och gör rätt för sig. Det måste göras i flera steg: Tydlig information som gör det lätt för studenter att göra rätt, noggrann och rättssäker kontroll under själva examinationen och en rättvis disciplinnämnd är därför hörnstenar som vi studenter tror oss vara helt överens med universitetet om.

Att kalla fusket för ”hejvilt” misstänkliggör dock mängder av studenter som – likt våra lärare – hederligt försöker göra sitt bästa för att studera mitt under en pandemi. Den snabba omställningen till tentamen i hemmiljö var nödvändig, men av naturliga skäl helt oförberedd och därför på många håll lätt kaotisk. Som en följd brast i många fall informationen till studenterna om vad som i den nya situationen räknades som fusk och vad som inte gjorde det. Eftersom högskoleförordningen med rätta föreskriver att allt som misstänks vara fusk ska anmälas och utredas, inkom väldigt många anmälningar om misstänkt fusk.

Och häri ligger kärnpunkten: Misstanke om fusk är inte detsamma som bekräftat fusk. Att det kommit in ”hejvilt” många anmälningar är inte detsamma som att ”hejvilt” många har fuskat. Det förstnämnda är en verklighetsbeskrivning, det andra ett svepande misstänkliggörande av studenter. Den hastiga omställningen har skapat stor förvirring bland både studenter och lärare, inte minst om skillnaden mellan hemtentamen och tentamen i hemmiljö. Vi säger inte att det inte har fuskats, men tycker inte att vi bör fälla någon dom utanför universitetets disciplinnämnd.  

Vi är övertygade om att den överväldigande majoriteten av oss studenter vill prestera vårt bästa och lära oss så mycket som möjligt – på ärligt vis. Därför är det viktigt att de åtgärder som nu genomförs för att förebygga och upptäcka fusk inte äventyrar studenternas arbetsmiljö. Vi är väldigt glada över att universitetet hörsammat studenternas protester mot att videoövervaka studenterna i hemmiljö och att studenter nu återigen får ta in mat och dryck på fysiska tentamina. Hederliga studenter måste även fortsättningsvis ha en arbetsmiljö under skrivningarna som tillåter oss att visa upp våra kunskaper på ett rättvisande sätt.

För att blicka framåt ser vi följande som viktigt:

  • Informationen till studenter som ska examineras digitalt måste bli enhetlig och tydlig – det måste till exempel framgå vad som räknas som otillåtet samarbete och vad som inte gör det.
  • Handläggningen av de inkomna ärendena måste vara skyndsam, men naturligtvis rättssäker, för att oskyldiga studenter inte ska drabbas i sina studier.
  • Studenternas arbetsmiljö, både inför och under examination, måste prioriteras, så att studenterna får samma möjlighet att uppnå och visa upp kunskaper och färdigheter.

Karl Kilbo Edlund, ordförande Göteborgs universitets studentkårer
Julia Nyberg, vice ordförande Göteborgs universitets studentkårer
Sandra Magnusson, kårordförande Göta studentkår
Linnéa Mundin, kårordförande Sahlgrenska akademins Studentkår
Emma Lindeberg Berglund, kårordförande Konstkåren

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.