Foto: Natalie Greppi/ GU bildbank.

Pandemins effekt på utbildningen - Kandidatprogrammet i fotografi

Coronapandemin har lett till en ny vardag för såväl studenter som personal vid Göteborgs universitet. Införandet av distansstudier slog extra hårt mot utbildningar med praktiska inslag då campusundervisningen ställdes in i våras. På kort tid har de tvingats ställa in, tänka nytt och göra om. Spionen har pratat med några av de hårdast drabbade utbildningarna för att höra hur de påverkades under våren och vilka erfarenheter de tar med sig in i höstterminen. Näst ut i artikelserien är Ivar Brandels och Nina Mangalanayagam, student respektive programansvarig på kandidatprogrammet i fotografi.
 

 I mars fick Ivar Brandels, student på kandidatprogrammet i fotografi vid Göteborgs universitet, besked om att all undervisning skulle ställa om till distans. För Ivar blandades oro kring det allmänna läget med tankar och funderingar om hur hans utbildning skulle komma att se ut inom de närmaste månaderna.
–  Man fattade inte riktigt vidden av allvaret och hur det skulle drabba oss. Just där och då kändes det som att det fanns en stor oro i samhället som delvis ligger kvar även om läget på många sätt förbättrats, säger Ivar Brandels

I och med de nya riktlinjerna har vardagen sett annorlunda ut, inte bara vad gäller föreläsningar. Verkstäder, datorsalar, studios och arbetsplatser som studenterna vid kandidatprogrammet i fotografi i vanliga fall har tillgång till har under våren varit låsta. Ivar berättar att de naturliga mötena och diskussionerna som uppstår i arbetslokalerna, som han ser som en viktig del i utbildningen, har varit svåra att få till på distans. 
– Det är knepigt att ha gestaltande kurser på distans. För de här momenten är det så viktigt att kunna diskutera och bolla med varandra, utforska och sprida ut sitt material. Eftersom många av mina kursare passade på att resa hem i våras har jag behövt vända mig till andra personer för vägledning, berättar Ivar Brandels.

Stor omställning

Nina Mangalanayagam, programansvarig för kandidatprogrammet i fotografi vid Göteborgs universitet, delar bilden av att tillgången till verkstäderna har varit en bland många utmaningar i omställningen.
– Det har varit stora utmaningar för alla på institutionen, både för lärare och studenter. Under våren var det mycket bekymmer kring verkstäderna eftersom vi hade avgångsstudenter som var tvungna att färdigställa sina examinerande projekt. Med de nya restriktionerna blev det svårt att få till ett fungerande system som möjliggjorde för studenterna att komma in och jobba. Vi fick göra riskanalyser tillsammans med studierektor, tekniker och arbetsmiljöansvariga. Till slut kom vi fram till en lösning även om det innebar mindre tillgång till verkstäderna än i vanliga fall, berättar Nina Mangalanayagam. 

Den årliga examensutställningen på Röda Stens konsthall som skulle ha hållts i slutet av vårterminen blev till följd av de nya direktiven inställd. Men inte långt efter beslutet hittade man en alternativ lösning och en digital utställning började planeras.
– På kort tid skapades en digital plattform där avgångsstudenterna från kandidat- och masterprogrammet anordnade en virtuell utställning. Jag tror att studenterna har lärt sig mycket genom denna process, bland annat hur att ställa om och ta sig an nya utmaningar som förhoppningsvis ger ett framtidsperspektiv. Vi förstår att den här omställningen har varit jobbig men jag tror att man måste tänka på vad man har lärt sig, säger Nina Mangalanayagam.

Slitsamt på distans

Ivar hade hoppats att Göteborgs universitet skulle ha lättat på restriktionerna efter den 31 oktober som ursprungligen var slutdatum för distansundervisningen. Efter ett nytt inriktningsbeslut som fattades i slutet av augusti meddelade GU att undervisningen fortsätter på distans terminen ut. Till skillnad från i våras har nu kandidatprogrammet i fotografi fått dispens att öppna lokalerna igen, dock med vissa begränsningar.
– Alla trodde att den 31 oktober var slutdatumet och det känns helt ärligt slitsamt att vi inte får ut det vi behöver. I vår bransch är det svårt att ta sig fram och man måste jobba ganska hårt. Nu när vi har så mycket begränsningar blir det en fråga om hur mycket vi faktiskt lär oss. Det är svårt att organisera den konstnärliga diskussionen om vi inte har en social miljö.

Han fortsätter:
– Nu i höst kommer lokalerna att vara öppna men det finns restriktioner kring hur många som får vara där samtidigt. Det känns bra men samtidigt hade man hoppats på mer tillgång till lokalerna som det är vid andra konstskolor i Norden. Jag förstår att det har med arbetsmiljön att göra men jag tror att alla hade mått bra av att komma tillbaka och jobba som vanligt, säger Ivar Brandels.

 Nina Mangalanayagam förstår att studenterna upplevt distansstudierna som slitsamma men att utbildningen måste förhålla sig till både folkhälsomyndighetens och universitetets riktlinjer.
– Vi följer GU:s direktiv och måste se till att det inte vistas för många studenter på campus samtidigt, så det blir svårt att jämföra oss med andra konstinstitutioner inom mindre universitet. Jag förstår att det är kämpigt för de som bor i små studentrum och som känner att de inte har någonstans att vara. Vi vill verkligen inte att ytterligare en termin ska ske på distans eftersom att det blir en annorlunda utbildning, säger Nina Mangalanayagam.

Hoppas på en bättre hösttermin 

Även om kandidatprogrammet i fotografi fått möta många utmaningar i omställningen tror Nina Mangalanayagam att vårens erfarenheter ger bättre förutsättningar inför höstterminen eftersom att de varit förberedda på vad som väntar.
–  Jag tror definitivt att hösten kommer att bli bättre än våren även om höstterminen också krävt mycket omarbete. Det var svårt att planera om under pågående termin och att dessutom inte veta vad pandemin innebar i tidsomfång. I våras var det jättemycket ovisshet men nu har vi kunnat landa och förstå vad vi kan och inte kan göra. Vi har blivit bättre i användandet av digitala verktyg och börjar bli mer kreativa i hur att använda exempelvis zoom. Men såklart föredrar vi att träffa studenterna och hoppas på en normal vårtermin, säger Nina Mangalanayagam. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.