Foto: Johan Wingborg/GU.

Pandemins effekt på utbildningen - Fysioterapeutprogrammet

Coronapandemin har lett till en ny vardag för såväl studenter som personal vid Göteborgs universitet. Införandet av distansstudier slog extra hårt mot utbildningar med praktiska inslag då campusundervisningen ställdes in i våras. På kort tid har de tvingats ställa in, tänka nytt och göra om. Spionen har pratat med några av de hårdast drabbade utbildningarna för att höra hur de påverkades under våren och vilka erfarenheter de tar med sig in i höstterminen. Först ut i artikelserien är Amanda Höder och Annika Svahn Ekdahl, student respektive utbildningskoordinator på fysioterapeutprogrammet.

I början av februari hade Amanda Höder nyligen påbörjat sina första universitetsstudier på fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet. Vid den tidpunkten började spridningen av Coronaviruset på allvar ta fart i Europa men ännu kunde ingen förutse i vilken omfattning smittan skulle komma att drabba hälsa, samhälle och utbildning. 
– När jag började utbildningen hade corona ännu inte börjat spridas i Sverige. Även om man efter hand började höra allt mer om det tror jag inte att någon förstod hur det skulle drabba oss. Ungefär en och en halv månad in i utbildningen kom första mejlet om distansstudier men då visste ingen hur länge det skulle pågå, säger Amanda Höder.

Inledningsvis såg Amanda vissa fördelar med distansundervisningen. Bland annat skulle hon slippa pendla mellan hemstaden Falköping och Göteborg flera dagar i veckan. Men som ny student saknar hon det sociala sammanhanget som undervisning på campus ger.
– Till en början var det skönt att slippa känna pressen om att missa undervisning ifall man skulle bli sjuk. Som förstagångsstudent vill man komma in i studierna ordentligt och även ta del av studentlivet, berättar Amanda Höder.

 Omställningens utmaningar

Annika Svahn Ekdahl är utbildningskoordinator för fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet och kursansvarig för fysioterapi i öppenvård 1. Hon upplever att utmaningen under våren har handlat om att omarbeta undervisningen till att fungera digitalt. 
– Den stora utmaningen har varit att omvandla kurser som består av praktiska moment till att  funka digitalt. Det här yrket är ett hantverk och en stor del av lärandeprocessen går ut på att träna på hur att genomföra undersökningar men också att få återkoppling, till exempel på hur att ändra ett grepp vid vissa övningar. I vanliga fall övar studenterna på varandra men med distansstudier försvinner den möjligheten. Det blir extra svårt att öva för de studenter som bor själva eller på annan ort, säger Annika Svahn Ekdahl. 

Men omställningsarbetet har inte bara inneburit svårigheter. För egen del tycker Annika att det har varit givande och en rolig utmaning att hitta digitala lösningar till undervisningen. Och att digitalisera delar av utbildningen är något som man på institutionen diskuterat under en längre tid.
– Vi har länge pratat om att vi vill kunna genomföra vissa delar av utbildningen digitalt och våra studenter har även efterfrågat demonstrationsfilmer för att kunna öva på egen hand. Men i och med den snabba anpassningen fick vi genomgå lite av en chock-digitalisering, berättar Annika Svahn Ekdahl. 

 Stora skillnader

 Efter att ha studerat nästan en hel termin på distans har Amanda Höder något splittrade känslor inför den tillfälliga undervisningsformen. Hon berättar att distansstudierna stundtals varit tunga på grund av att lärarna varit olika bra på att anpassa sin undervisning och material till att passa de nya förutsättningarna.
– De flesta har gjort ett bra jobb men en det finns de som inte har anpassat undervisningen till att funka på distans. I början fick vi en del informationsfattiga powerpoints som vi förstod skulle var anpassade efter vanlig campusundervisning. Det ledde till att vi fick ta ett mycket större ansvar att själva hitta informationen som vi annars skulle fått vid en vanlig föreläsning.

 Hon fortsätter:
– Den stora skillnaden mellan distans- och campusundervisning är att det är mycket svårare för föreläsarna att se våra reaktioner över zoom och förstå om vi hänger med eller inte. Det gör att man inte alltid känner sig stöttad som student. Visst kan man säga till om man inte hänger med men det känns tillräckligt jobbigt som det är med zoom-föreläsningar och man vill inte heller avbryta, säger Amanda Höder.

 Amanda tycker dock att lärarna efter hand blivit mer strukturerade och bättre på att orientera sig i de digitala verktygen. Och trots svårigheterna tycker hon att de mötts av förståelse och stöttning genom vårterminen.
– Det är en stor fördel att lärarna börjat bli mer strukturerade i canvas. Jag tycker att de hela tiden har ställt upp och lyssnat när vi lyft saker med dem. De förstår till exempel att det är mer ansträngande för oss att hänga med i föreläsningar på zoom. Jag hoppas att de tar med sig det in i höstterminen, säger Amanda Höder.

Erfarenheter inför höstterminen

På det stora hela upplever Annika Svahn Ekdahl att distansundervisningen har fungerat bra och att man lyckats upprätthålla utbildningskvaliteten. Trots distansundervisning i praktiska moment har studenterna blivit godkända på examinationerna i samma utsträckning som tidigare terminer utan att lärandemål för kursen har ändrats. Och inför höstens verksamhetsförlagda utbildning, Vfu, vill man se till att studenterna ska få extra stöd från sina handledare.
– Vi kommer att ha en dialog med handledarna på vfu:n för att göra de medvetna om att dem nu kommer möta en studentkull som inte fått samma träning som tidigare kullar. Det är viktigt att handledarna känner till det och kan ge studenterna stöd samt möjlighet till att öva på sådant som de missat i skolan, berättar Annika Svahn Ekdahl.

  

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.