Foto: Johan Wingborg/GU.

Högskoleprovet kan komma att bli av den 25 oktober

Turerna kring höstens högskoleprov har varit många och komplicerade. Idag meddelar Peter Honeth, högskoleprovets nationella samordnare, att en mer begränsad grupp ska få skriva provet än vad som tidigare föreslagits. Enligt det nya förslaget ska gruppen förstagångsskrivare begränsas ytterligare genom att man tillämpar en först till kvarn-princip.

Regeringen fattade i förra veckan beslut om att utse en nationell samordnare för högskoleprovet för att tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, kunna genomföra höstens omdebatterade högskoleprov. Med anledning av det nya beslutet valde UHR:s generaldirektör Karin Röding att avgå.

Idag meddelar UHR att högskoleprovets nationella samordnare Peter Honeth tagit fram ett underlag som föreslår att taket för antal provskrivare ska sänkas ytterligare för att högskoleprovet ska genomföras på ett smittskyddsäkert sätt. I underlaget som Peter Honeth lämnat till landets högskolor och universitet föreslås ett fast antal provskrivare per lärosäte som anordnar provet. 

Enligt underlaget, som Sveriges radio tagit del av, har den nationella samordnaren satt ett tak på 3100 provskrivare till Göteborgs universitet. Det är det näst högsta antalet efter Stockholms universitet som föreslås ta emot 8000 provskrivare. Senast klockan 10 idag ska respektive lärosäte lämnat in sina synpunkter till Peter Honeth som räknar med att lämna ett definitivt besked om höstens högskoleprov inom de närmaste dagarna. 

Vidare föreslås anmälan till högskoleprovet vara öppen mellan den 25 september till den 1 oktober och provtillfället planeras till söndagen den 25 oktober. 

 Spionen fortsätter att följa rapporteringen om högskoleprovet 2020.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.