Foto: Ludvig Hjelm.

Nya på jobbet

Nya på sina poster men erfarna i kårvärlden. Spionen har pratat med Karl Kilbo Edlund och Julia Nyberg som är ny ordförande respektive ny vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer, Gus. Som Gus presidium går deras jobb ut på att företräda Göteborgs universitets studenter och arbeta för studentinflytande. Så vilka är de, vad har de för planer för det kommande verksamhetsåret och hur ska studentinflytandet bli av under pandemin?

Hur känns det nya jobbet? 
Karl: Kul men också intensivt skulle jag vilja säga. Det är ett uppdrag som innebär stort ansvar och samtidigt många möjligheter, det gör det svårt att säga nej till saker eftersom att man vill så mycket.
Julia: Det är intensivt, fartfyllt och lärorikt. Speciellt såhär i början när det är mycket nytt att sätta sig in i. Jag har suttit delvis sedan i mars så jag är någorlunda bekant med arbetet samtidigt som jag ser fram emot en nystart med det nya verksamhetsåret.
 

Vilka förväntningar har ni på det här verksamhetsåret?
Karl: Jag ser fram emot att få förbättra och utveckla strukturen som Gus har, jobba med frågor och fördjupa diskussioner som ligger studenterna nära. Det gäller till exempel corona och digital undervisning och att se till att vi i slutändan får ut det bästa av det. Jag ser även fram emot att diskutera hållbarhet i utbildningen och hur vi på bästa sätt ser till att det kommer studenterna tillgodo.
Julia: Min största förväntning är att få lära mig mycket. Innan jag tog mig an det här uppdraget satt jag som heltidare på Humanistsektionen och det var ett extremt utvecklande år. Nu känns det inte som att jag bara har kommit till en ny nivå inom studentrepresentationen utan också att det finns fler och många nya utmaningar i det här uppdraget.

Ni båda är sedan tidigare varit engagerade i kårvärlden men inom olika kårer. Hur ser ni på ert samarbete utifrån era olika bakgrunder?
Julia:  Det är positivt att ha så skilda bakgrunder och det känns som att vi kan representera fler. Vissa år har det suttit personer på de här posterna från samma kår och sektion, jag tror att det kan begränsa ens erfarenheter. Humanistiska fakulteten och Sahlgrenska akademin är olika verksamheter så vi lär oss mycket av varandra och det ger oss ett bredare perspektiv. Det finns många olika traditioner och synsätt på de olika fakulteten som är nyttigt för oss, i våra roller, att känna till."
Karl: Jag håller helt med Julia.

Förra året instiftades rådet som ett nytt organ för att ge studentkårerna större inflytande i centrala frågor. Hur har det funkat?
Karl: Förra året fick vi bra återkoppling på hur rådet funkar och lite förbättringsförslag så det är fortfarande något vi försöker jobba in och utveckla vidare. Rådet är fortfarande ett relativt nytt organ och det ändrar sig lite efter hand men huvudspåret är att fortsätta på samma utveckling. 
Julia: Det som gör rådet så användbart är att vi snabbt får en förankring i kårerna och därmed kommer närmare studenterna vi representerar i specifika frågor. Diskussionerna på rådet blir ofta tongivande i våra remissvar och ställningstaganden. 

Vad vill ni genomföra under det här verksamhetsåret?
Julia: Jag har lite tur i att vår fokusfråga även är en hjärtefråga för mig. Kursutvärderingar är ibland en torr och tråkig sak men jag tror att det är en viktig del i kvalitetsarbetet och studentinflytandet på bred front. Om vi kan få kursutvärderingarna att fungera bra på varje utbildning så har vi kommit så långt i att studenterna får en stark röst. 
Karl: Det är alltid svårt att säga vad hjärtefrågan är för att det finns så många frågor som är viktiga. En fråga som jag har burit med mig från mitt tidigare engagemang är kursplaner och att ge studenter möjlighet att vara mer delaktiga i att ta fram dem.
 

Vad gjorde ni innan ni påbörjade uppdraget för Gus?
Julia: Jag började studera vid GU 2015 och har sedan dess tagit en kandidatexamen i idéhistoria och en i medier, estetik och kultur. Sedan har jag även hunnit med utbytesstudier och haft ett förtroendeuppdrag på Göta studentkårs humanistsektion. 
Karl: Precis innan jag hoppade på detta gjorde jag mitt examensarbete i Sydafrika. Innan dess har jag suttit ett år som kårordförande för Sahlgrenska akademins studentkår och varit engagerad i Sveriges förenade studentkårers kvalitetskommitté.

Var det självklart för er att söka posterna som Gus presidium?
Karl: Nej, det var det inte men jag har funderat på det ganska länge och varit intresserad av uppdraget. Jag funderade på det redan under mitt år som kårordförande men sedan är det mycket som ska planeras med studier så det var inte helt självklart. Men tanken har helt klart funnits där ett tag. 
Julia: Det har funnits med mig sedan jag satt i Gus styrelse under verksamhetsåret 2018-2019. Sedan är det ett stort uppdrag så jag var inte helt säker på att jag ville ta på mig det till jag insåg att jag inte längre kunde låta bli. Ingen är väl förvånad över att jag sökte men det var skönt att ha ett års uppehåll mellan de två åren som heltidare på Humanistsektionen och det som Gus presidium. 

Ser ni några utmaningar med ert uppdrag utifrån den pågående pandemin?
Julia: Nej, om något så visar det nuvarande läget vilken roll studentinflytandet har att spela. Vi har varit involverade i GU:s krishantering och kommer fortsätta arbetet med att säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet vid distansundervisning men även att studiemiljön fungerar oavsett om man sitter på campus eller hemma. Under våren har vi fått  arbeta mycket med internationella studenter och studenter i riskgrupp för att säkerställa deras rättigheter vilket vi även nu kommer att fortsätta med. 
Karl: En av de roligaste sakerna i det här uppdraget är alla diskussioner som uppkommer men det är tyvärr inte riktigt samma sak på distans. Jag ser fram emot när man kan träffas fysiskt och sitta och prata om viktiga frågor tillsammans. Det är jättebra att Zoom finns men de fysiska mötena är svåra att ersätta. 
Julia: Samtidigt finns det mycket som man kanske inte tidigare såg var möjligt och att det finns vissa möten som gör sig smidigare digitalt. GU:s inställning är att man inte kommer gå tillbaka helt till hur det var förr utan att det blir en “bästa av två världar” situation. 
 

 

Gus presidium 2020/2021

Namn: Karl Kilbo Edlund

Ålder: 24 år

Aktuell: Ordförande för Göteborgs universitets studentkårer

Intressen: Tågresor är mitt stora intresse. Annars politik, miljö, böcker och brödbakning.

När grät du senast? Jag minns inte exakt men det för ett tag sedan när jag kollade på den Belgiska versionen av Skam och huvudpersonen blev utsatt för homofobt våld.

Vad får dig att skratta hysteriskt? Konstiga ordvitsar.

 

Namn: Julia Nyberg

Ålder: 26 år

Aktuell: Vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer

Intressen: Filosofi och kultur men också Netflix och vin.

När grät du senast? Jag är en sån himla normie som läste Pesten för ett tag sedan men den var fruktansvärd och väldigt aktuell.

Vad får dig att skratta hysteriskt? Långdragna interna skämt och sena kvällar.

 

 

Det här är Göteborgs universitets studentkårer

Gus utövar studentinflytande på central nivå och är ett samarbetsorgan mellan tre medlemskårer - Sahlgrenska akademins studentkår, Saks, Konstkåren samt Göta studentkår

Saks representerar studenter vid Sahlgrenska akademin, Konstkåren de Konstnärliga fakulteten och Göta studentkår representerar, genom sina undersektioner, studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, IT-fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten. 

Konstkårens sittande presidium består av ordförande Emma Lindeberg Berglund och vice ordförande Elin Gustafsson.

Saks företräds av ordförande Linnéa Mundin samt två vice kårordförande: Kajsa Nordberg med ansvar för studiesociala frågor och Lucas Ravens, ansvar för utbildningsfrågor.

Göta studentkårs ordförande heter Sandra Magnusson. Araz Farkosh är vice ordförande. Kåren är Sveriges näst största och dess fem sektioner företräds av:
Daniel Johansson, ordförande för Humanistsektionen
Felix Larsvik, ordförande Utbildningsvetenskapliga sektionen
Lovisa Theander, ordförande Naturvetenskapliga sektionen
Olle Anthin, ordförande IT-sektionen
Arvid Danielsson och Ertan Kantur, ordförande respektive vice ordförande för Samhällsvetarsektionen.

Här kan du läsa vår tidigare rapportering om studentkårerna vid Göteborgs universitet:
Göta studentkår
Handelshögskolans studentkår
Konstkåren
Sahlgrenska akademins studentkår

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.