Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Det här gäller för höstterminen 2020

I dagarna har Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg fattat ett nytt inriktningsbeslut för höstterminen 2020. Det nya beslutet innebär att undervisningen till stor del kommer att fortsätta bedrivas på distans men att vissa utbildningsmoment och studentgrupper kommer att prioriteras för campusundervisning i höst.
 

Utbildningen ska även fortsättningsvis under hela höstterminen framförallt bedrivas på distans för att bidra till minskad smittspridning. Detta trots att regeringen i juni beslutade att låta högskolor och universitet påbörja viss återgång till campusundervisning. 
– Även om det har möjliggjorts en återgång till campus kommer vi fortsatt att behöva hålla en del utbildning med digitala alternativ för att undvika trängsel i våra lokaler. Samtidigt gör Folkhälsomyndighetens uppmaning till fortsatt hemarbete att vi också väljer att i huvudsak rekommendera tillfälligt hemarbete för de av våra medarbetare som har möjlighet till det, skriver Eva Wiberg på sin blogg.

 

Blandade undervisningsformer
Större delen av undervisningen kommer under hösten bedrivas digitalt och på distans för att undvika trängsel i universitetets lokaler men det finns de grupper och moment som prioriteras för campusbaserad undervisning. Framförallt gäller det introducerande moment för de som startar sin utbildning, sistaårsstudenter, internationella studenter, vissa undervisningsmoment och examinationer som bara går att genomföra på campus. Samtliga studenter kommer att få information från sin utbildning om vad som gäller under hösten. 

 

Digital undervisning
Den digitala distansundervisningen fortsätter även under hösten att bedrivas genom lärplattformen Canvas och videomötestjänsten Zoom. För en del utbildningar kan även andra verktyg eller programvaror förekomma och det är till en kursansvarig som du som student vänder dig om du inte har tillgång till nödvändig teknik för att genomföra dina studier. Genom universitetets licens har alla GU-studenter obegränsad tillgång till Zoom. Du som är ny student vid GU hittar på studentportalen mer information om hur du aktiverar licensen samt en användarguide till Zoom.

 

Uppmanar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Fortsättningsvis gäller det att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om du vistas på campus för att motverka smittspridning. Det innebär att alla med symtom på luftvägsinfektion eller förkylningsymtom, även vid lindriga symtom, ska stanna hemma. Tvätta händer med tvål och varmt vatten, använd handsprit, hosta och nys i armvecket och håll avstånd till personer som nyser eller hostar. Se även till att följa specifika regler och bestämmelser för de lokaler som du vistas i. GU uppmanar även sina studenter att undvika onödiga resor och att resa kollektivt i rusningstrafik.

 

Biblioteken öppnar igen
Efter vårens stängning öppnar nu universitetsbiblioteket upp igen. Samtliga bibliotek har vidtagit åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, bland annat genom att glesa ut mellan studieplatser. För vissa bibliotek krävs GU-kort kopplade till fakulteten för att komma in på biblioteken. Det här gäller för respektive bibliotek:

Biomedicinska biblioteket: Öppet måndag-fredag 08-18. Biblioteket är öppet utan bemanning vardagar 08-10. Studieplatser, datorplatser och läsesal är tillgängliga med utglesade. Lässtudion är bokningsbar men grupprum är stängda. Digital informationsdisk via zoom finns  varje vardag mellan kl. 09-16 via denna länk.
Ekonomiska biblioteket: Öppet måndag-fredag 09-18 samt lördag 10-16. Biblioteket är obemannat och håller endast öppet för studenter och medarbetare med GU-kort och pinkod. Studieplatser, datorplatser och läsesal är tillgängliga med utglesade platser. Lässtudion är bokningsbar men grupprum är stängda. Digital informationsdisk finns via Zoom varje vardag mellan kl. 10-12 och kl. 13-15 via denna länk.
Hälsovetarbackens bibliotek: Öppet måndag-söndag  06-23. Biblioteket är bemannat och öppet för alla på vardagar mellan 10-14. Övriga tider krävs GU-kort med pinkod kopplat till Naturvetenskapliga fakulteten eller Sahlgrenska akademin för att komma in. Digital informationsdisk finns via zoom varje dag 09-16 via denna länk.
Humanistiska biblioteket: Öppet måndag-lördag: 10-16. Öppet för alla på vardagar utom på lördagar då giltigt GU-kort med pinkod krävs. Studieplatser och läsesal är tillgängliga med utglesade platser. Grupprum är bokningsbara med en begränsning på max två personer per grupprum. Lässtudion, KB datorn och specialläsesalen är även de bokningsbara.
Konstbiblioteket: Öppet måndag-fredag 10-14. Studieplatser är tillgängliga men utglesade. Datorarbetsplatser är stängda. Vid frågor kan du kontakta biblioteket via telefon eller kontaktformulär. Biblioteket är endast öppet för studenter och medarbetare med GU-kort med pinkod kopplade till konstnärliga fakulteten.
Kvinnsam: Öppet måndag-lördag 10-16. Öppet för alla utom på lördagar då krävs giltigt GU-kort med pinkod. Studieplatser och läsesal är tillgängliga med utglesade. Grupprum är bokningsbara på Humanistiska biblioteket med en begränsning på max två personer per grupprum.
Pedagogiska biblioteket: Öppet måndag fredag 09-18. Biblioteket är obemannat och endast öppet för studenter och medarbetare med GU-kort och pinkod. Studieplatser, datorplatser och läsesal är tillgängliga med utglesade platser. Lässtudion är bokningsbar men grupprummen är stängda. Digital informationsdisk finns via zoom varje vardag mellan 10-12 och 13-15 via denna länk
Samhällsvetenskapliga biblioteket: Öppet måndag- fredag 09-18 samt lördag 10-16. Studieplatser, datorarbetsplatser och stora läsesalen är tillgängliga med utglesade platser. Grupprummen och de små läsesalarna är stängda. Lässtudios är bokningsbara och mikrofilmsläsare är bokningsbar enbart för forskare. Digital informationsdisk via zoom varje vardag mellan 10-12 och 13-15 via denna länk

 

Servicecenter utökar tillgängligheten
Under våren stängde tillfälligt servicecenter på fakulteten och endast servicecenter i Vasaparken höll öppet under begränsade öppettider. Under höstterminen öppnar tre nya servicecenter upp för besök måndag-fredag från 08-12. Göteborgs universitet uppmanar studenter att endast beställa GU-kort via servicecenter vid behov. GU-kortet ger dig tillgång till låsta lokaler och möjlighet att låna böcker på universitetsbiblioteket. 
Servicecenter Haga, Sprängkullsgatan 19.
Servicecenter Näckrosen, Renströmsgatan 6.
Servicecenter Academicum, Medicinaregatan 20 B, tillfällig entré på kortsidan av huset. (Öppet bara för utlämning av GU-kort.)

 

Framtiden
I november väntas rektor Eva Wiberg fatta ett nytt inriktningsbeslut för hur undervisningen ska bedrivas under vårterminen 2021. Men redan nu meddelar GU att studenter från och med vårterminen 2021 ska kunna genomföra utbytesstudier och praktik utomlands så länge det ligger i linje med Utrikesdepartementets reserekommendationer, att lärosätet kan ta emot studenten och att mottagandet följer landets inresebestämmelser och riktlinjer.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.