Foto: Lovisa Gustavsson.

Trång och lång väntan utanför Campusbokhandeln

På dagen för terminsstarten trängdes studenterna utanför Campusbokhandeln i Studenternas hus. De studenter som var på plats berättar om stor trängsel strax utanför Campusbokhandeln ingång, långa väntetider och brist på information.

Ny termin, ny kurslitteratur och nya regler med hänsyn till den rådande pandemin. På Campusbokhandeln säljs begagnad och ny kurslitteratur och trycket är alltid som högst i samband med terminsstarten. Strax efter lunchtidhade flera många av de studenter som kommit till handeln, väntat i uppemot två timmar.

Campusbokhandeln hade vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen. Till exempel tilläts inte fler än fem personer åt gången komma in i Campusbokhandeln och lappar hade satts upp utanför dörren, där kunderna uppmanats att hålla avstånd. Dock hade nummerlapparna till kösystemet placerats strax utanför ingången till bokhandeln vilket orsakade trängseln, då kunderna köade i trappan och i korridoren framför bokhandeln.

Socionomstudenten Matilda Hilding hade väntat i en timme och hade fortfarande 115 nummer före sig i kön. Hon upplevde inte att Campusbokhandeln planerat inför kursstarten. 

– Det sitter folk i lokalen och i hela byggnaden. Det är folk överallt och det är trångt utanför ingången till Campusbokhandeln. Jag har aldrig sett det så här innan. Jag inser nu att jag tidigare försökt undvika kursstart, men jag tänker att man egentligen ska kunna hämta böcker lite när som, utan att det ska vara över tvåhundra personer före i kö.

Jakob Feltsen hade förbeställt böcker till bokhandeln. Sittandes i korridoren berättar han att det fortfarande är över hundra personer före honom i kön.
– Min tanke var att bara komma hit och hämta upp dem och sen cykla hem igen. Nu har jag köat i över en och en halv timme. 

Hur många personer fanns i lokalen när du kom hit?
– Uppskattningsvis, strax under hundra personer.

Upplevde du att det var lätt att hålla avstånd?
– Det tyckte jag, bortsett från när jag skulle gå upp ta nummerlappen som var placerade strax utanför bokhandeln. Då var jag var tvungen att gå förbi kön. Det var också flera kunder som samlats utanför dörren för att hålla koll på numret i köordningen, säger Jakob Feltsen. 

Jakob Feltsen. Foto: Lovisa Gustavsson.


Vid 15-tiden infördes en rad åtgärder efter möte mellan Daniel Hermansson, servicetekniker vid Campus Service Vasa, Lena Sandstedt, campuschef på området Campus Vasa samt ansvariga på Campusbokhandeln. Ytterligare en kassa öppnades i butiken och en butiksanställd fick i uppdrag att ropa ut nummer så att kunderna fick en bättre uppfattning om kösystemet.

Lena Sandstedt, campuschef på området Campus Vasa bad studenterna tänka på att hålla avstånd.
– Vi konstaterade att studenter stod för tätt. Vi har väntat länge på terminsstart, men det är vårt ansvar att se till att det ser vettigt ut i våra lokaler. Så vad vi gjorde var några snabba åtgärder i samarbete med bokhandeln. Flytta ner nummerlappar, dela lite på aktiviteter och vädja till studenter att hålla avstånd - allt för att vi ska hålla oss friska hela hösten.

Upplever du att det här är något som hade kunnat tänkt på tidigare, i och med risken med smittspridning?
– Vi arbetar hela tiden efter samma riktlinjer som vi gör över hela universitetet. Alla våra hus är skyltade och vi har försökt tänka förebyggande. Och det är nu när vi får de här akuta situationerna som vi försöker agera snabbt, säger Lena Sandstedt. 

 Strax efter klockan 16 bad servicetekniker Daniel Hermansson nya kunder att återkomma en annan dag, på grund av de långa köerna. Lappar hade satts utanför lokalen som informerade om de långa väntetiderna.

Campusbokhandelns chef, Tommy Nilsson uppgav han att han inte hade tid att svara på frågor då han arbetade själv i butiken för att underlätta kundtrycket.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.