Montage: Johan Wingborg / Pexels CC00.

Nyhetssvep: Distansutbildning fortsätter i höst

 Distansundervisningen på Göteborgs universitet fortsätter i höst, internationella studenter kräver sänkt terminsavgift och håll koll på Kosterhavet. Spionen sveper över nyheter från veckan som gått.

Distansundervisningen på GU fortsätter i höst
Igår tog Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg beslutet att höstterminen 2020 startar med undervisning på distans. Undantag ges för undervisande och examinerade moment som kräver fysisk närvaro, såsom för bland annat undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag. Utöver förlängningen av distansundervisningen meddelar universitetet att inga studier och praktik utomlands kommer genomföras under hela höstterminen. 

– Distansföreläsningar och distansmöten fungerar, men jag tror inte att jag är den enda som Braser fram emot när vi kan träffas ”på riktigt” igen. För att hålla modet uppe får vi komma ihåg varför vi gör detta. Smittan måste bromsas, och genom att studera och arbeta digitalt bidrar vi till detta, säger rektor Eva Wiberg i ett uttalande på universitetets hemsida.
Beslutet gäller till och med den 31 oktober. Nytt inriktningsbeslut för resten av höstterminen väntas senast den 1 september och för vårterminen senast den 1 november.

 

Internationella studenter kräver sänkt terminsavgift
Internationella studenter som studerar vid svenska högskolor och universitet menar att kvaliteten på digitala distansundervisningen inte är tillräckligt bra och kräver därför att terminsavgiften ska sänkas. En av de som ställer sig bakom kraven är studenten Sarah De Arruda som läser kommunikation vid Göteborgs universitet.
– Vi kan inte ha öppna diskussioner och vi kan inte använda campusområdet eller några av de tjänster som ges där, säger Sarah De Arruda till Sveriges Radio Ekot

Studieavgifterna för studenter från länder utanför EU ligger på ett genomsnitt på 65 000 kronor per termin. Hittills har 1500 av de 10 000 internationella studenterna vid svenska lärosäten skrivit under uppropet om sänkta terminsavgifter och anstånd att betala in avgiften för nästa termin till efter sommaren.

 

Disputationer utsatta för cyberangrepp
Sahlgrenska Akademin meddelar i senaste numret av Akademiliv att de, tillsammans med andra svenska lärosäten, de senaste veckorna utsatts för cyberangrepp via Zoom. Sahlgrenska akademin har bland annat utsatts för angrepp på disputationer där länkarna till hållits öppna. Angreppen som går under namnet “Zoom-bombing” innebär ett oönskat intrång i en videokonferens med syfte att störa. Fenomenet zoom-bombing har uppstått efter att lärosäten tvingats till distansundervisning- och arbete till följd av coronapandemin. Sahlgrenska akademin arbetar nu tillsammans med Medieteknik och Campusservice för att hitta ett sätt att hantera problemet.

 

Hjälp GU-forskare hålla koll på Kosterhavet
I över 20 år har forskare på GU med olika undervattensfarkoster filmat vad som finns i Kosterhavets nationalpark, som ligger utanför Strömstad. På sidan Koster Seafloor Observatory kan du titta på de mer än 3000 timmarna  undervattensfilm och hjälpa havsforskare att identifiera arterna i filmerna.
– Vi behöver allmänhetens hjälp att se hur klimatförändringar och mänsklig aktivitet påverkar djurlivet i havet, säger Matthias Obst, forskare på institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

  

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.