Foto: Pexels/CC00.

Oväntad start för GU:s nya studenthälsovård

I mars blev Feelgood ny leverantör av studenthälsovården för Göteborgs universitets studenter och ersatte därmed Akademihälsan. Men starten blev inte som man tänkt sig. Samtidigt som Feelgood tog sig an sitt nya uppdrag hade coronapandemin tvingat Sveriges lärosäten att ställa om till distansundervisning. Hur har då övergången gått, vilka utmaningar har de ställts inför och hur kan man se att studenternas hälsa påverkats av coronautbrottet?

 Sedan den 9 april är hälsoföretaget Feelgood officiellt ny leverantör av studenthälsovården för Göteborgs universitet. Feelgood vann upphandlingen som GU genomförde i januari 2019 men processen blev utdragen då den tidigare leverantören, Akademihälsan, överklagade beslutet. I mars 2020 kunde Feelgood påbörja den successiva övergången som ny leverantör.
– Det har varit en speciell process där vi har mött olika utmaningar och inte kunnat starta förrän i mars. Men därifrån har det skett, och sker fortfarande, ett implementeringsarbete som handlar om att hämta information om hur det har sett ut tidigare och hur vi kan bidra med tankar och idéer utifrån våra erfarenheter. Det är ett stort uppdrag där många bitar ska falla på plats, säger Anna Grentsell som är Göteborgs universitets kontaktperson på Feelgood.

För att övergången ska bli så bra som möjligt, har Feelgood under övergångsperioden haft en tät och nära dialog med GU men även med den tidigare leverantören, Akademihälsan. Trots att uppstarten har gått bra, har den kantats av speciella omständigheter.
– En stor utmaning för oss var och är att vi inte kunde ta över uppdraget vid terminsstart, vilket hade varit det mest naturliga. Även coronasmittan är en speciell sak i sammanhanget, det har påverkat implementeringsarbetet och vad vi kan göra. I vanliga fall syns vi mycket i olika forum där vi ger oss ut fysiskt men vi har fått tänka om och istället göra det digitalt. Det gäller att hitta andra vägar och vara kreativ i det.

Feelgood kan ännu inte svara på om de rådande omständigheterna med coronasmittan har haft en inverkan på hur många studenter som söker hjälp för studierelaterade problem. Men antalet studenter som söker sig till dem är emellertid något färre än vad de förväntat sig.
– Från början hade vi en annan bild av hur många studenter som skulle kunna komma i kontakt med oss från start. Det kanske inte är lika många som hör av sig nu som vid en normal start. Det kan delvis bero på att vi tog över uppdraget mitt i en termin men jag tror också att läget som sådant med pandemin, som påverkar. Nu är alla hemma och det är svårt att nå ut med att det finns en ny leverantör men det kan också bero på att man vänder sig med sin oro till andra personer i ens närhet.

Samtidigt som den rådande situationen kan ha påverkat antalet sökande har Feelgood ställt om och gjort anpassningar för att kunna ta emot studenter på ett säkert sätt. Företaget har ett centralt corona-team som ger stöd till verksamheten och dagliga uppdateringar om läget.
– Vi kan ta emot studenter fysiskt så länge man är frisk men vi kan också lösa våra uppdrag digital genom att ordna med videobesök. Just lösningen med videosamtal har fungerat bra och fått mycket positiv respons. Vi märker även att det blir mer avslappnat i mötena och att man snabbare kommer direkt på själva ärendet. Jag tror att studenterna är en bra målgrupp för det här verktyget.  

Även om de flesta ärenden i nuläget rör studierelaterade hälsobesvär såsom stress och oro inför studier, tror man på Feelgood att orosfrågor kopplade till hur just coronapandemin påverkar studiesituationen, kommer att bli vanligare längre fram.
– Den största delen av våra ärenden rör fortsatt oro kring studierna och inte kopplat till coronapandemin specifikt men i det finns indirekta kopplingar, som till exempel att det är en utmaning att hitta sin studieteknik när man studerar hemifrån och oro kring tentamen i de utbildningar där det finns praktiska moment. 

Den grupp man tror berörs extra av det rådande läget är universitets utbytesstudenter. Hon berättar att de sedan utbrottet har öppnat upp för samtal direkt kopplade till just dem.
– Vi tror att det kan finnas oro bland GU:s internationella studenter som inte har sin familj här. Naturligtvis kan det finnas oro kopplat till de här frågorna även bland studenter som har sin familj här men de internationella studenterna här är på många sätt en utsatt grupp i sammanhanget, säger Anna Grentsell.

Internationella studenter är, tillsammans med återhämtning, stress och prestationskrav, fyra fokusområden som Feelgood kommer att göra extra satsningar kring framöver. Utöver det jobbar man tillsammans med GU på att utveckla en plattform kring hållbart studentliv.
– Vårt huvudsakliga mål är att jobba för ett hållbart studentliv och tanken är att vi ska bli mer interaktiva med studenterna. Just nu gör vi en kartläggning över vad för slags hjälp studenter söker för att kunna skräddarsy från det faktiska behovet. Vi kommer att fortsätta med individ- och gruppsamtal eftersom att de är viktiga för studenterna men vi ser även fördelar i att som komplement ha en tjänst där vi kan ge studenterna verktyg för självhjälp. Det är spännande att jobba med studenter som målgrupp och att få vara med och bidra som leverantör betyder mycket, säger Anna Grentsell.

 

Studenthälsovård

Om du som student upplever hälsobesvär som är relaterade till eller orsakade av dina studier kan du få hjälp av universitetets studenthälsovård. Studenthälsovården kan bland annat erbjuda hjälp i form av samtalsstöd. Klicka här för mer information samt kontaktuppgifter till Feelgood. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.